GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010002022012 HAYVAN BARINAKLARI Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, hayvan barınakları ve barınak planlaması hakkında genel bilgi vermektir.


Dr. Arda Sözcü


1 Tarımsal işletmeler ve yapılanmaları hakkında bilgi sahibi olma
2 Hayvansal barınakların üretimdeki önemini kavrayabilme ve genel durumunu (dünya ve Türkiye) karşılaştırabilme
3 Farklı hayvan türleri için barınak koşullarını ve planlama ölçütlerini öğrenme
4 Hayvan barınaklarının planlanmasında teknolojik gelişmelerin takip edilebilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde barınak tipleri ve barınak koşulları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi Uygulama hakkında genel bilgi
2 Tarımsal işletmelerin planlanması ve uygun yer seçimi İşletme planlarının incelenmesi ve bölümlendirme
3 Hayvan barınaklarında çevre koşulları (ısı, yalıtım, ısı dengesi) Isı iletim şekilleri
4 Hayvan barınaklarında çevre koşulları (havalandırma, ısıtma-soğutma, aydınlatma) Teknolojik gelişmelerin takibi
5 Yapı malzemeleri ve elemanları Yapı malzemelerinin görsel olarak değerlendirilmesi
6 Süt tipi sığır yetiştiriciliğinde ahırların planlanması Ahır bölümlerinin incelenmesi
7 Et tipi sığır yetiştiriciliğinde ahırların planlanması Ahır bölümlerinin planlanması
8 Ara sınav
9 Manda barınakları Mevcut manda barınaklarının durum incelenmesi
10 Koyun ve keçi barınaklarının planlanması Bölgelere göre barınak örneklerinin incelenmesi
11 Yumurta tavukçuluğunda kümes dizaynı ve kümes özellikleri Görsel olarak farklı kümeslerin değerlendirilmesi
12 Et tipi tavuk yetiştiriciliğinde kümeslerin planlanması Görsel olarak kümeslerin değerlendirilmesi
13 Kaz, hindi ve ördek yetiştiriciliğinde barınakların planlanması Farklı barınak örneklerinin incelenmesi
14 Ürün koruma ve depolama yapıları Görsel örneklerin incelenmesi
15 Organik hayvancılıkta barınak planlama ve barındırma koşulları Görsel örneklerin incelenmesi
16 Yarıyıl sonu sınavı

Hayvan Barınaklarının Planlanması, Prof. Dr. Ahmet Nedim Yüksel, Doç. Dr. Can Burak Şişman, Hasad Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 2 30
Uygulama/Pratik 15 2 30
Seminer 1 5 5
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 3 3 1 1 2 1 3 2 3
ÖÇ 2 4 3 1 1 3 4 3 3 1
ÖÇ 3 5 3 1 1 4 4 4 3 3
ÖÇ 4 5 3 1 1 4 3 4 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek