GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002052019 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin; içinde yaşadıkları toplum sorunlarını gözlemlemelerine, topluma karşı sorumluluklarını takım çalışması içinde ve aynı zamanda bireysel inisiyatif alarak gerçekleştirebilmelerine katkıda bulunmaktır.


Doc. Dr. Sevil ŞENER


1 Topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirebilme
2 Yaşanılan çevrenin sorunlarına duyarlılığı arttırabilme
3 Girişimcilik ve inisiyatif alma kapasitesini arttırabilme
4 Üniversiteye ve topluma aidiyet duygularını geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplumsal olaylara karşı duyarlı olabilme; proje yazabilme; sivil toplum örgütlerini tanıma ve birlikte çalışma; proje sunabilme; ekip çalışması yapabilme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar ; Örnek sosyal sorumluluk proje tanıtımları
2 Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı
3 Proje taslağı sunumu
4 Proje hazırlama
5 Proje hazırlama
6 Proje sunumları ve değerlendirme
7 Proje taslağı sunumu
8 Proje hazırlama
9 Proje hazırlama
10 Proje sunumları ve değerlendirme
11 Proje taslağı sunumu
12 Proje hazırlama
13 Proje hazırlama
14 Proje sunumları ve değerlendirme
15 Dönem değerlendirmesi
16 Genel değerlendirme

Konferanslar • Grup çalışması • Grup tartışması • Uygulamalar • Sözlü sunumlarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 16 50
Rapor Sunma 16 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 50
Proje Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Takım/Grup Çalışması 15 4 60
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek