GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602001092020 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Ders 1 1 1,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.


Doç. Dr. Sevil ŞENER


1 Üniversiteli olma bilincini ve sorumlulukları kavrayabilme
2 Ege Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejik planının ana hatlarını kavrayabilme
3 Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme
4 Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme
5 Ege Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerini kavrayabilme
6 Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme
7 Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip ederek katılım alışkanlığı edinebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Üniversiteli olmak ne demektir? Sorumlulukları nelerdir?
2 EGE Üniversitesi'nin üniversite yaşam misyonu, vizyonu ve stratejik planı kavramı ve anlayışı
3 Ege Üniversitesi web sayfasınının tanıtımı, organizasyon şeması, akademik, idari Sosyal ve kültürel bölümlerin tanıtımı
4 Ege üniversitesi öğrenci işlerinin tanıtımı, Yönetmelikler ve Yönergeler hakkında bilgi verilmesi.
5 Ege Üniversitesi Aliağa MYO nun tanıtımı, tarihçesi, organizasyon şeması ve olanakları. Aliağa Yöresi hakkında sunum.
6 Ege Üniversitesi Aliağa MYO Kimya Teknolojisi bölümünün tanıtımı, iş olanakları, Eğitim planı.
7 Sağlık hizmetleri ve burslar hakkında bilgiler
8 Ara Sınav
9 Öğrenci İşleri ile İlgili Bilgiler
10 Uluslararası Fırsatlar Hakkında Bilgi
11 Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin incelenmesi
12 kütüphane imkanlarını tanıtmak
13 Ege Üniversitesi Disiplin yönetmeliğinin incelenmesi.
14 EBYS hakkında bilgi verilmesi.
15 EBYS üzerinden dönemlik ders seçimi va kayıtlanmaların yapılması hakkında bilgi verilmesi.
16 Final sınavı

Projeksiyon cihazı, bilgisayar ve ses sistem


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 15 15
Soru-Yanıt 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 30

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 1 5 4 2 3 1 2 4 5 2 1
ÖÇ 2 2 5 4 2 2 4 5 2 3 5 4 5
ÖÇ 3 3 2 4 5 2 3 2 4 5 2 4 5
ÖÇ 4 1 2 5 5 3 2 4 2 4 1 2 2
ÖÇ 5 1 2 3 5 1 2 5 2 3 5 4 2
ÖÇ 6 3 5 4 1 2 3 3 4 2 5 3 1
ÖÇ 7 3 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek