GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602001072021 KİMYA LABORATUVARI Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere mevcut laboratuvar imkanlarında ve bu laboratuvar çalışması için ayrılan 3 saatlik süre içinde bir laboratuvar çalışmasının temel prensiplerini göstermek ve uygulama süresince öğrencilerin bazı kimyasalları ve temel aletleri kullanabilmeleri için yardımcı olmaktır.


Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Labaratuvarda çalışma kurallarını öğrenebilme.
2 Labaratuvar araç ve gereçlerini tanıyabilme.
3 Labaratuvar da meydana gelebilecek kazalar, müdahaleler ve önlemlerini öğrenebilme.
4 Kimyasal Maddeleri tanıyabilme ve üzerinde ki etiketi anlayabilme.
5 El becerisini geliştirebilme.
6 Grup çalışmasını öğrenebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Labaratuvarda ki çalışma kurallarının yanı sıra bu dönemde yer alan GENEL KİMYA derslne yönelik deneylerin yapılması.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Labaratuvar da uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gereken kurallar.
2 Labaratuvarın ve kullanılan araç gereçlerin tanıtılması. Isıtma banyoları için kullanılan sıvılar, Soğutma çözeltileri, Cam temizleme (yıkama çözeltileri).
3 Kimyasal maddelerin tanıtılması, üzerinde ki etiketin okunması ve güvenlik sembollerinin anlamlarının açıklanması. Önemli bazı İngilizce terimlerin öğretilmesi.
4 Karışımların Fiziksel Yollar ile Ayrılması
5 Ayrımsal damıtma düzeneği ile etil alkol-su karışımının bileşenlerine ayrılması
6 Kimyasal Değişimlerdeki Kütle Bağıntıları
7 Sıvıların Kaynama Noktasının Tespiti
8 Ara sınav
9 Kimyasal reaksiyonlara örnekler
10 Reaksiyon hızına derişimin etkisi
11 Denge ve Le Chatelier Prensibini deneysel olarak incelemek
12 Endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar arasındaki farkın gözlemlenmesi
13 Telafi haftası
14 telafi haftası
15 labaratuvar temizliği
16 final sınavı

Hazırlanan Labaratuvar Föyü.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Laboratuvar 14 1 14
Soru-Yanıt 10 1 10
Takım/Grup Çalışması 5 3 15
Deney 5 1 5
Gözlem 5 1 5
Rapor Hazırlama 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 3 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3
ÖÇ 6 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek