GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002162021 PROSES TESİS KONTROL Ders 2 4 5,00

Önlisans


Türkçe


Bu Dersin amacı, süreç kontrol sistemlerinin etkin analiz ve tasarımı için gerekli bilgi ve yapılacak işlemleri tanımlamaktır. Sistemin denetim konularının saptanması, sürecin dinamik davranışının modellenmesi, kontrol elemanlarının analiz ve tasarımı, verili sürecin en iyi denetim yapısının belirlenmesi bu dersin hedefleri olacaktır.


Öğr. Gör. Dogan Emre YÜKSEL


1 Süreç içerisindeki kontrol sistemlerini öğrenebilme.
2 Kontrol sistemlerin de uygun cihazların seçimini yapabilme.
3 Fabrikalardaki çeşitli mühendislik branşlerı ile aynı dili akım şemaları üzerinden anlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bir sürecin denetimi kontrol konularının tanımı, uygun ölçüm cihazlarının seçimi ve kontrol sistemi elemanlarının parametrelerinin tayinlerini içerir. Proses Kontrolü; Bir Prosese Elle Kumanda Etmek, Devreden Çıkarma, Bir Prosesin Otomatik Kontrol Edilmesi, Kontrol Devresi, Sistem Tepkisi, Set Noktası, Kontrol Sistemleri; Açma Kapama Kontrol Sistemleri, Oransal Kontrol Sistemleri, Yük Değişimlerinin Oransal Kontrole Etkisi, Oransal Bant, Oransal Bandın Kontrole Etkisi, Geri Besleme, Otomatik Olarak Tekrar Set Edilebilen Kontrol Sistemleri, Kontrol Sistemlerinin Karşılıklı İncelenmesi; Oransal+Entegral Kontrol, Oransal+Türevsel Kontrol, Oransal+Entegral+Türevsel Kontrol, Kontrol Devrelerinde Sinyallerin İletimi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders içeriği hakkında bilgi vermek. Proses kontrolünün proses açısından önemi.
2 Proses Kontrole Giriş. Genel tanımlar.
3 Proses Kontrole Giriş. Genel tanımlar.
4 Otomatik Kontrol sistem elemanları. Otomatik sıcaklık kontrolü. Otomatik basınç kontrolü. Otomatik seviye kontrolü.
5 Otomatik akış kontrolü. Kaskat kontrol.
6 Yakıtlar ve yanma kontrolü. Endüstriyel tesislerde proses kontrolün faydaları. Kimyasal tesislerde proses değişkenleri.
7 Kontrol cihazları, sistem tepkisi. Geri besleme çevrimi. Açık çevrim ve kapalı çevrim kontrol yöntemleri. Dijital proses kontrol. P ve I diyagramları.
8 Ara Sınav
9 Otomatik kontrol türleri. Prosesin aç-kapa yöntemiyle kontrol edilmesi. Set dışı olayı ve salınım.
10 Prosesin oransal kontrol edilmesi
11 Yük değişimlerinin oransal kontrole etkisi. Otomatik olarak tekrar set edilebilen kontrol sistemleri (Oransal+Entegral Kontrol)
12 Oransal+Türevsel Kontrol
13 Prosesin Oransal+Entegral+Türevsel Kontrol yöntemiyle kontrol edilmesi.
14 Tesis Kontrol: Ekonomizer, hız kontrol, verimlilik.
15 Tesis garantileri ve ispat denemeleri.
16 Final Sınavı

1-Uğur, N., Proses ve Tesis Kontrolü. E.Ü. Ege Meslek Yüksekokulu Yayınları 1991, İzmir. 2- Alpbaz, M., Hapoğlu, H., Akay, B., Proses Kontrol, Gazi Kitabevi, 2014. 3- Solen, K.A., Harb, J.E., Kimya Mühendisliğine Giriş, Literatür Yayıncılık, 2016. 4-Peker, S.M., Moral, A.K., Kimya Mühendisliğine Yönelim, Palme Yayıncılık, 2012. 5- Kimya Müh. Giriş., J.T.Banchero, W.L.Badger, Çeviren İhsan Çataltaş. 6- Ogata, K., Modern Kontrol Mühendisliği, Palme Yayınevi, 2019. s.1-10. 7-Uğur, N., Beşergil, B., Proses Ölçme Tekniği, E.Ü. Ege Meslek Yüksekokulu Yayınları 1991, İzmir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 2 15 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 2 15 30
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 5 5 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 4 4 5 4 2 2 3
ÖÇ 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek