GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002112021 PETRO KİMYA ENDÜSTR. VE ÜRÜNLER Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Günlük yaşantımızda önemli yer tutan petrokimyasal ürünlerin sınıflandırılması, özellikleri, üretim prosesleri ve kullanım alanları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.


Kurum içi Öğretim Görevlisi / Dr. Özben Kutlu


1 Günlük hayatımızdaki petrokimyasal ürünlerin yerini kavrayabilme
2 Petrokimyasalların üretim prosesini öğrenebilme
3 Polimerlerin özelliklerini ve önemini kavrayabilme
4 Petrokimyasallar konusunda gelişmeleri yakından takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Petrokimyasal ürünlerin önemi ve günlük yaşantımızdaki yeri, Genel olarak petrokimyasal ürünlerin sanayideki durumu, Dünyada petrokimya sanayi, Temel ve ara petrokimyasal ürünlerin özellikleri ve kullanım alanları, Polietilen, Polipropilen, Aromatikler, Polistiren, Vinil kloril monomer, Akrilonitril, Teraftalik asit, Fenol, Kauçuk ve karbon siyahı ve Plastik üretim teknolojileri, Petrokimya kompleksindeki yardımcı işletmeler ve Petrokimyasal ürünleri işleme teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarihsel gelişim
2 Dünyada petrokimya sanayi ve önemi
3 Polimerlerin özellikleri ve sınıflandırılması
4 Polimerlerin özellikleri ve sınıflandırılması
5 Petrokimya kompleksinde kullanılan hammaddeler - Etilen Fabrikası
6 Petrokimyasal üretim teknolojisi - Polietilen
7 Ara sınav
8 Petrokimyasal üretim teknolojisi – Polipropilen - Polistiren
9 Petrokimyasal üretim teknolojisi – Aromatikler
10 Petrokimyasal üretim teknolojisi – VCM – PVC - ACN
11 Petrokimyasal üretim teknolojisi – PA - PTA
12 Petrokimyasal üretim teknolojisi – EO - EG
13 Petrokimyasal üretim teknolojisi – KA
14 Petrokimya Kompleksinde yardımcı işletmeler
15 Polimer işleme teknikleri
16 Final Sınavı

Petrokimya Teknolojisi Prof. Dr. Bilsen Beşergil Polimer Kimyası Prof. Dr. Bilsen Beşergil Polimer Kimyasına Giriş Prof. Dr. Mehmet SaçakYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 3 4 3 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek