GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9027001062010 MESLEKİ MATEMATİK Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturabilme, matematiğin önemini kavrama, mesleğinde karşılaşabileceği matematik işlemlerini yapabilme, matematiği mesleğinde kullanabilme


Dr. Şerife Müge EGE


1 Lineer denklem sistemlerini kavrar, iki bilinmeyenli lineer denklem sistemini çözüp, çözümü grafiksel olarak ifade eder, matris ve çeşitlerini bilir, matrislerle işlemler yapabilir, matrisin tersini, determinantını, transpozesini ve rankını hesaplayabilir
2 Lineer denklem sistemlerinin matris gösterimini yazar, lineer denklem sistemlerini çözer
3 Bir değişkenin ve bir fonksiyonun limitini kavrar, bir noktadaki limiti sağdan ve soldan yaklaşan değerlerle bulur, limitle ilgili teoremleri ve kaideleri bilir.
4 Türevin tanımını kavrar, türev alma kurallarını bilir, türevin fiziksel ve geometrik anlamını kavrar, toplam, çarpım, bölüm halindeki fonksiyonların türevini alabilir, yüksek mertebeden türevleri alabilir. Bir fonksiyonun azalan veya artan olduğu aralıkları bulabilir, teğet doğrusunun eğimini ve denklemini bulabilir.
5 İntegral hesabını kavrar, integralin diferansiyelin tersi olduğunu bilir, belirsiz integral için genel kuralları öğrenir.
6 Belirli integrali tanımlar, özelliklerini bilir, düzlemsel bölgelerin alanını ve dönel cisimlerin hacmini hesaplayabilir.
7 İstatistikle ilgili temel kavramları bilir, frekans ve bağıl frekansı tanımlar, frekans tablosu düzenler, verileri değişik grafiklerle(histogram, diyagram. frekans poligonu, kümülatif frekans eğrisi, çubuk grafiği)gösterir.


Yok


Yok


Lineer denklem sistemleri ve matrisler, Limit ve süreklilik, Türev ve uygulamaları, İntegral ve uygulamaları, İstatistik.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lineer denklem sistemleri ve matrisler
2 Lineer denklem sistemleri ve matrisler
3 Limit ve süreklilik
4 Limit ve süreklilik
5 türev
6 türev
7 türev ve uygulamaları
8 ara sınav
9 İntegral
10 İntegral
11 İntegral
12 İntegral ve uygulamaları
13 İstatistik
14 İstatistik
15 İstatistik uygulamaları
16 final sınavı

1- Doç. Dr. Mümin KÜÇÜK “Mesleki Matematik” Ders Notu. YARDIMCI KAYNAKLAR: 1-. Genel Matematik, Anadolu Ün.Yayın No:708. 2- Genel Matematik. Yrd.Doç.Dr.Gökhan Çuvalcıoğlu, 2007 3- Genel Matematik (Prof.Dr.S.BALCI). 4-Temel ve Genel Matematik (Prof. Dr. H.HİLMİ HACISALİHOĞLU) DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Bilimsel hesap makinası.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
Problem Çözümü 2 1 2
Takım/Grup Çalışması 4 2 8
Alan Çalışması 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 3 2 5 2 5 2 3 4 1 2 1 3 1
ÖÇ 1 1 4 1 1 1 3 2 2 4 1 1 3 2
ÖÇ 2 3 3 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 2 2 1 3 1 1 4 1 1 4 2 3
ÖÇ 4 1 2 1 5 2 2 2 1 3 2 1 1
ÖÇ 5 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 4 1
ÖÇ 6 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek