GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9027001092010 TEKNİK RESİM Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Makine teknikerleri için gerekli olan temel makine resmi çizimlerinin yapılabilmesi ve okuma yeterliliğinin kazandırılabilmesi


İlter YILMAZ


1 Temel makine resimlerinin çizimlerini yapabilmek,
2 Çizimi yapılmış makine resimlerini okuyabilmek,
3 Makine elemanların standartlara gösterimlerini anlayabilme,
4 Makine parçalarını yeteri kadar ve en iyi görüşten ifade edebilme,
5 Temel işleme, geçme toleransları ve şekil-konum toleranslarını kullanabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi, çizim araç gereçleri, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri, Geometrik çizim yapmak, Görünüş Çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması, İzdüşümü düzlem çeşitleri, Ölçülendirme yapmak, Perspektifin tanımı ve önemi, Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme, Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifi, Dairenin perspektifi, Kesit almanın tanımı ve önemi, Kesit çizgileri ve açıları, tarama ilkeleri, Kesit uygulamaları, Toleranslandırma, Yüzey işleme işaretleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çizim araç gereçleri, çizgi çeşitleri Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
2 Açılarla, Yaylarla, Eğrilerle, Doğrularla vb. geometrik şekillerin ve çokgenlerin çizim yöntemleri. Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
3 İzdüşüm, ve görünüş çıkarma. Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
4 Görünüş Çıkarma ve izdüşümü kavramının tanım ve sınıflandırılması Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
5 Görünüş Çıkarma-Görünmeyen detayların resim üzerinde ifadelendirilmesi Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
6 Ölçülendirme kuralları ve resme uygulanması Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
7 Ölçülendirme kuralları ve resme uygulanması Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
8 Ara Sınav
9 Kesit türleri ve uygulama kuralları Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
10 Kesit türleri ve uygulama kuralları Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
11 Görünüş, ölçülendirme ve kesitlerin toparlanması. Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
12 Perspektifin tanımı ve önemi, Tek ve iki görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
13 Üç görünüşle ifade edilen parçaların perspektifini çizme Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
14 Yüzey işleme işaretleri ve uygulama kuralları Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
15 Geçme toleransları ve uygulama kuralları. Şekil-konum toleransları ve uygulama kuralları. Uygulama Yapraklarında uygulama Teknik resim kağıdında uygulama
16 Final Sınavı

İsmail Zeki ŞEN, Nail ÖZÇİLİNGİR Teknik Resim Kitabı İsmail Zeki ŞEN, Nail ÖZÇİLİNGİR Teknik Resim ve Mesleki Resim A4 Uygulama YapraklarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 14 2 28
Laboratuvar 1 1 1
Alan Çalışması 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 4
ÖÇ 2 2 3 1 1 5 2 3 1 2 2 3 1 3
ÖÇ 3 3 3 1 1 1 2 3 1 2 1 4 1 2
ÖÇ 4 3 4 1 1 3 1 3 2 3 2 2 1 3
ÖÇ 5 4 1 1 1 4 1 3 2 2 1 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek