GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2603001042017 MALZEME TEKNOLOJİSİ Ders 1 2 5,00

Önlisans


Türkçe


İmalat teknikerleri için gerekli olan insanların ve endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme üretim yöntemlerinin olduğunu veya üretilmiş malzemelerin özelliklerinin değiştirilebilir olduğunun kavrayabilme. Endüstriyel alanda kullanılan malzemelerin çeşitlerini tanıyabilme, temel özelliklerini kavrayabilme, Kullanım yerleri ve tasarım için en uygun malzemeleri seçebilme. Malzemeleri sınıflandırabilmek, içyapılarını tanımak, Fe-C denge diyagramını yorumlayabilmek, çelik sertleşmesi ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak.


Öğr. Grv. Deniz ÜNSÜR


1 Makine imalatında kullanılan malzemeleri tanıyabilmek,
2 Makine imalatında ihtiyaç duyulan malzemeyi seçebilmek,
3 Atomik Yapı ve Bağ Kuvvetleri tanıyabilmek
4 Değişik elementlerin çeliğe etkilerinin kavrayabilme,
5 Demir-Karbon (Fe-C) Denge Diyagramını okuyabilmek,
6 Demir Dışı Metalleri tanıyabilmek,
7 Çelik Standartları anlayabilmek,
8 Çeliğin ısıl işlemini yapabilmek,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Endüstride kullanılan malzemeleri tanıyıp sınıflandırabilme. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme. Endüstriye yönelik demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilme. Demir ile karbonun yapmış olduğu alaşımları tanıyarak yorumlayabilme. Endüstriyel alan da yaygın olarak kullanılan demir dışı metal ve alaşımlarını tanıyıp kullanım yerlerine göre seçim yapabilme. Çelik standartlarını tanıyabilme.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Malzemelerin mekanik, fiziksel, kimyasal ve ısıl özellikleri, metallerin sınıflandırılması. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
2 Kullanılacak malzeme grubu, tercih sebebi. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
3 Atomik yapı, atom modelleri, atomik bağlar. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
4 Birim hücre, uzay kafesi, Bravais kafesler. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
5 Atomik dolgu faktörü, yoğunlukların kristal yapıdan bulunuşu, allotropi. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
6 Katılaşma-ergime davranışları, saf ve alaşımlı malzemenin soğuması. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
7 Dentritik yapı, denge diyagramları ve tipleri. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
8 ara sınav
9 Demir –karbon denge diyagramı. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
10 Östenit, ferrit, perlit, sementit, ledeburit kavramları. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
11 Denge diyagramındaki kritik sıcaklıklar, alaşım elementlerinin katkıları. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
12 Dökme demir ve kullanım yerleri. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
13 Çeliklere uygulanan ısıl işlemler. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
14 Sertlik verme işlemleri, jominy deneyi . Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
15 Demir dışı metaller ve çelik standartları. Yazılı ve görsel dökümanlarla konunun incelenmesi
16 final sınavı

1- Yard.Doç.Dr. A.PASİNLİ ders notu, 2- İ. Ay -Malzeme Teknolojisi -I- Ders Notları – Balıkesir 2009. 3- Ö.Bengisu,Makine Konstr. Giriş,Birsen kitabevi,İstanbul, 1978. 4- M.Yüksel -Malzeme Bilgisi –MM.Odası-Denizli-1998. 5- Erdoğan, M.,Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Nobel Yayınları Ankara 2000 6- Malzeme Bilgisi (Galip BAYDUR ) 7- Malzeme Bilgisi (Ahmet Çetin CAN) DERS ARAÇLARI: -Malzeme laboratuarı alt yapısı ve araç-gereçleri.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rehberli Problem Çözümü 4 1 4
Problem Çözümü 8 2 16
Takım/Grup Çalışması 6 1 6
Alan Çalışması 8 1 8
Rapor Sunma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 1 2 1
ÖÇ 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 2 3 2 2
ÖÇ 3 2 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1
ÖÇ 4 1 2 1 1 1 2 3 1 3 3 3 2 3
ÖÇ 5 2 3 1 5 1 1 4 2 1 1 5 1 1
ÖÇ 6 2 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2
ÖÇ 7 2 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 1
ÖÇ 8 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek