GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9021001112010 METALURJİYE GİRİŞ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin metalurjinin tarihçesi , ülkemizdeki metalurjik tesislerin tanıtılması, üretim faalliyetleri. Cevherin metal üretimi için hazırlanması, zenginleştirme yöntemleri, boyut büyütme, kurutma, kalsinasyon, kavurma, pirometalurji, hidrometalurji, elektrometalurji. Malzemenin içyapısı, muayenesi ve korunması. Mühendislik malzemeleri: Demir, çelik ve demir dışı metaller, alaşımlar, kompozit polimer ve seramik malzemeler. Malzeme içyapısı ve muayenesi temel metalurjik kavramların öğrenebilmesi ve anlayabilmesidir.1 Temel metalurjik tanımları öğrenebilirler
2 Metalurji ile ilgili üretim faaliyetleri, metlaurjinin endüstrideki önemini öğrenebilirler
3 Ülkemizdeki metalurjik tesisler, faaliyet alanlarını ve sanayimizdeki önemini öğrenebilirler
4 Dünyada metalurji ve mazlemenin geldiği teknolojik durum ve gelişmeleri öğrenebilirler.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, öğrencilere Metalurjinin tanımı ve ilgi alanlarının tanıtımı, Türkiye’de Üretim Metalurjisinin ve Malzeme Biliminin Önemi, Ülkemizdeki Metalurjik Tesisler, kapasiteleri, ürün çeşitleri ve dünyadaki durum, metalurji sanayiindeki gelişmeleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Metalurji Bilimine Giriş ve Temel Tanımlar
2 Dünyada metalurji ve mazleme bilimi
3 Demir - Çelik esaslı malzemelerin tanımı , üretim yöntemleri ve kullanım alanları
4 Demir alaşımlar, malzemelerin tanımı , üretim yöntemleri ve kullanım alanları
5 Seramik ve polimerik malzemelerin tanımı, üretim yöntemleri ve kullanım alanları
6 Kompozit malzemelerin tanımı, üretim yöntemleri ve kullanım alanları
7 Genel Tekrar
8 ARA SINAV
9 Malzeme iç yapısı ve muayenesi
10 Cevher hazırlama yöntem ve teknolojileri
11 Cevher hazırlama yöntem ve teknolojileri
12 Plastik şekil verme
13 Demir çelik üretimi ve Haddeleme teknolojileri
14 Demir çelik üretimi ve Haddeleme teknolojileri
15 Genel Tekrar
16 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 5 1 5
Derse Katılım 14 2 28
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Rapor 10 1 10
Ev Ödevi 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 67

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 3 4 5 4 4 1 4 3 4 5 2 1 4
ÖÇ 2 2 4 4 4 4 4 1 5 4 5 5 2 1 4
ÖÇ 3 2 3 4 4 4 5 1 4 3 4 5 2 1 4
ÖÇ 4 2 3 4 4 5 5 1 5 4 4 5 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek