GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9021002032010 KOROZYON Ders 2 3 6,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders kapsamında karşılaşabilecek korozyon olayları hakkında bilgiler verilmekte ve tasarım aşamasından itibaren korozyona karşı alınabilecek önlemler anlatılmaktadır. Böylece, metalik malzemelerin en sık kullanıldığı makina sektöründe korozyona karşı daha bilinçli mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.1 Korozyonun önemi ve korozyon kaybı.
2 Korozyona karşı önlemler, yüzey kaplamaları ile korunma, inhibitörler kavrayabilme.
3 Korozyon türleri, korozyon hızı belirlenmesi.
4 Korozyon türleri, korozyon hızı belirlenmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, korozyon mühendisliğine giriş, çeşitli ortamlarda meydana gelen korozyonun nedenleri, korozyonu önleme yöntemleri ve Makina Mühendisliğinde korozyonun yeri ve önemi anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, tanımı ve sınıflandırılması, korozyonun önemi ve korozyon kaybı
2 Korozyon türleri, korozyon hızı belirlenmesi
3 Kimyasal korozyon, metalik filmler
4 Metallerin kimyasal oksidasyonunun termodinamik ve kinetiği
5 Elektrokimyasal korozyon, elektrokimyasal oluşum düzenleri.
6 Galvanik korozyon hücresinin işlevi, korozyonun iç ve dış etkenleri
7 Genel Tekrar
8 ARA SINAV
9 Polarizasyon, pasifleşme
10 Korozyonun ölçülmesi yöntemleri
11 Korozyonun ölçülmesi yöntemleri
12 Çeşitli ortamlarda korozyon, atmosferde korozyon
13 Toprak altı korozyonu, biyolojik korozyon, sularda korozyon ve katodik koruma
14 Korozyona karşı önşemler, yüzey kaplamalrı ile korunma, inhibitörler
15 Genel Tekrar
16 FİNAL SINAVI

Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi Temel Savaşkan, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği / Materials Science And Engineering – Wiley William CallisterYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 10 1 10
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Sunma 10 1 10
Proje Hazırlama 10 5 50
Proje Sunma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 192

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 4 4 3 3 4 1 3 5 5 5 1 1 3
ÖÇ 2 2 4 4 3 3 4 1 3 5 5 5 1 1 3
ÖÇ 3 2 4 4 3 3 4 1 3 5 5 5 1 1 3
ÖÇ 4 2 4 4 3 3 4 1 3 5 5 5 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek