GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9021002092010 DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, döküm yöntemlerinin anlatılmasıdır1 1- Döküm yöntemlerinin anlatılması,
2 2- Dökümde kullanılan kalıpların öğretilmesi,
3 3- Döküm işleminde kullanılan fırın ve özellikleri,
4 4- Dökme çeliklerin tanımlanması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Döküm Dizayn Prensipleri, Döküm Yöntemi, Yeni Geliştirilen Döküm Yöntemleri, Dökümde kullanılan fırın çeşitleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1- Katılaşma, Homojen ve Heterojen Çekirdeklenme, Tane Küçültme ve Modifikasyon Yöntemleri, Saf Metallerde ve Alaşımlarda Katılaşma ve Büyüme,
2 2- Gerçek Bir Dökümün Katılaşması, Katılaşmada Isı Akışı, Katılaşma Hızı, Besleyici Hesapları, Besleme Mesafesi, Yolluk Dizaynı, Sıvı Metal Akışkanlığı ve Sıcak Yırtılma,
3 3- Metallerde Gazlar,
4 4- Döküm Dizayn Prensipleri, Modeller, Kalıp Kumları, Maçalar, Kum Kalıba Döküm Yöntemi,
5 5- Metal Kalıba Döküm ve Basınçlı Döküm Yöntemleri, Kabuk Kalıba Döküm, Hassas Döküm,
6 6- Alçı Kalıba Döküm, Seramik Kalıba Döküm, Dolu Kalıba Döküm, Dövme Döküm,
7 7- Yeni Geliştirilen Döküm Yöntemleri,
8 Yeni Geliştirilen Döküm Yöntemleri,
9 sınav
10 8- Sürekli Döküm Yöntemi,
11 9- Dökümde Bitirme İşlemleri,
12 10- Döküm Deneyleri,
13 11- Ergitme Fırınları, Kupol Fırınları ve Çalıştırılması,
14 12- Gri, Temper ve Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Üretimi ve Özellikleri,
15 13- Demir Dışı Metal ve Alaşımların Dökümü. Döküm Hataları ve Önlenmesi
16 sınav

Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi Temel Savaşkan, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği / Materials Science And Engineering – Wiley William Callister,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 5 1 5
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 28 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 5 1 1 3
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 5 1 1 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 5 1 1 3
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 5 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek