GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2604001132017 STATİK VE MUKAVEMET Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin statik ve mukavemetin genel tanıtımı, vektörel kuvvet hesaplarını kavrayabilmeleri, Cisimlerin denge hallerini, alan ve kütle atalet momentlerini , eğilme momentlerini, cisimlerin ağırlık merkezleri ile ilgili hesaplama yöntemlerini, temel mukavemet hesaplarını yapabilme ve temel statik ve mukavemet terimlerini anlayabilmesidir1 Vektörel kuvvet hesabı yapabilir
2 Eksenel moment hesabı yapabilir
3 Katı cisimlerin denge ve ağırlık merkezi hesabını yapabilir
4 Alan, kütle ve atalet momenti hesaplarını yapabilir
5 Basit kafes sistemleri hesaplayabilir
6 Gerilme ve şekil değiştirmeleri tanımlayabilir
7 Basit burulma hesabı yapabilir
8 Basit kiriş ve mil dizaynı kriterlerini anlayabilir
9 Bileşik gerilmeler hakkında bilgi sahibi olabilir.
10 Statik ve mukavemet genel terimlerini anlayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste vektör ve kuvvet hesabı, eksenel moment hesabı, katı cisimlerin dengesi,alan kütle atalet momentleri, kafes sistemleri, gerilme-şekil değiştirme bilgileri ve tanımları, basit burulma, eğilme, kiriş ve mil dizaynı, bileşik gerilmeler, statik ve mukavemet genel terimleri verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 GENEL PRESNSİPLER
2 VEKTÖREL ANALİZ ( VEKTÖRLER VE KUVVETLER )
3 BİR KUVVETİN BİR EKSENE GÖRE MOMENTİ
4 RİJİT CİSİMLERİN DENGESİ
5 İKİ BOYUTLU CİSİMLERİN AĞIRLIK MERKEZİ
6 ALAN KÜTLE VE ATALET MOMENTLERİ
7 KESME KUVVETİ VE EĞİLME MOMENTİ HESABI
8 KAFES SİSTEMLERİ
9 ARA SINAV
10 GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME- EKSENEL YÜKLEME
11 BURULMA
12 BASİT EĞİLME
13 BİLEŞİK GERİLMELER
14 KİRİŞ VE MİL DİZAYNI
15 ENERJİ METODLARI
16 FİNAL SINAVI


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 1 5 5
Rapor 10 1 10
Ev Ödevi 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 5 3 2 4 4 1 5 2 3 3 1 1 3
ÖÇ 2 5 5 3 2 4 4 1 5 2 3 3 1 1 3
ÖÇ 3 4 4 3 3 4 3 1 5 2 3 3 1 1 3
ÖÇ 4 5 4 4 2 4 4 1 5 2 3 3 1 1 3
ÖÇ 5 4 5 3 3 4 4 1 5 2 3 3 2 1 3
ÖÇ 6 5 5 4 3 5 4 1 5 2 4 3 2 1 3
ÖÇ 7 4 4 4 3 5 4 1 5 2 3 3 2 1 3
ÖÇ 8 5 4 3 2 4 5 1 5 2 3 3 2 1 3
ÖÇ 9 4 5 4 2 4 5 1 5 2 3 3 2 1 3
ÖÇ 10 4 5 5 2 4 4 1 5 2 2 3 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek