GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2604001102019 SERAMİK MALZEMELER Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin seramik malzemelerin tanımı, geleneksel teknik seramikleri kavrayabilmeleri , seramik malzemelerin kristal yapıları, fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri, seramik malzemelerin karakterizasyon yöntemleri, üretimde kullanılan hammaddeler ve özellikleri, hammaddelerin hazırlanma ve sentezlenme prosesleri, şekillendirme işlemlerinin prensipleri ve teknolojisi, seramiklerde sinterlenmenin mekanizmaları, yapısal etkileri ve teknolojisini kavrayabilmeleri ve tanıyabilmelidir.1 Seramik bilimine giriş; tanım, sınıflandırma ve tipik uygulama alanlarını kavrayabilir.
2 Seramiklerin ve metal ve plastik malzemelerle karsılastırılması ve Türkiye de ve dünyada seramik sektörünün durumunu kavrayabilir.
3 Basit seramik kristal yapılarını kavrayabilir.
4 Seramiklerin üretimini kavrayabilir.
5 Geleneksel seramikler ve mühendislik seramiklerini kavrayabilir.
6 Seramiklerin elektriksel özellikleri kavrayabilir.
7 Seramiklerin mekanik özellikleri kavrayabilir.
8 Seramiklerin ısıl özellikleri kavrayabilir.
9 Sinterleşme ve Sinterleşme tipleri kavrayabilir.
10 Camları kavrayabilir.
11 Camların şekillendirme yöntemleri kavrayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste seramik malzemelerin tanımı, geleneksel teknik seramikleri , seramik malzemelerin kristal yapıları, fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri, seramik malzemelerin karakterizasyon yöntemleri, üretimde kullanılan hammaddeler ve özellikleri, hammaddelerin hazırlanma ve sentezlenme prosesleri, şekillendirme işlemlerinin prensipleri ve teknolojisi, seramiklerde sinterlenmenin mekanizmaları, yapısal etkileriverilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Seramik bilimine giriş; tanım, sınıflandırma ve tipik uygulama alanları
2 Seramiklerin ve metal ve plastik malzemelerle karsılastırılması. Türkiye\'de ve dünyada seramik sektörü.
3 Basit seramik kristal yapıları
4 Silikat yapıları
5 Seramiklerin üretimi
6 Geleneksel seramikler ve mühendislik seramikleri
7 Genel Tekrar
8 ARA SINAV
9 Seramiklerin elektriksel özellikleri
10 Seramiklerin mekanik özellikleri
11 Seramiklerin ısıl özellikleri
12 Sinterleşme ve Sinterleşme tipleri
13 Camlar
14 Camların şekillendirme yöntemleri
15 Genel Tekrar
16 FİNAL SINAVI

Seramik Bilimi ve mühendisliği Murat Bengisu, Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi Temel Savaşkan, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği / Materials Science And Engineering – Wiley William CallisterYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 2
ÖÇ 2 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 2
ÖÇ 3 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
ÖÇ 4 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
ÖÇ 5 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
ÖÇ 6 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
ÖÇ 7 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
ÖÇ 8 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
ÖÇ 9 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
ÖÇ 10 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
ÖÇ 11 2 3 2 2 2 2 1 3 5 3 5 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek