GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2604001122019 POLİMERİK MALZEMELER Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin polimerlerinin genel tanıtımı ve özellikleri , polimerlerin kimyasını kavrayabilmeleri, Polimerizasyon mekanizmalarını, amorf, kristalin ve elastomerik hallerini , Termoplastik ve termosetlerin yapı ve özellikleri. Polimerlere şekil verme teknikleri. Termoplastik ve termoset polimer örnekleri. Polimer esaslı kompozitlerin üretim yöntemleri ve özelliklerini tanıyabilme, ve kullanımyerlerindeki görevlerini anlayabilmedir.1 Polimer malzemeleri tanımıs olmak, malzeme yapısı ile uygulama alanı arasındaki iliskiyi kurabilir
2 Polimerlesme tepkimeleri ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
3 Kopolimerlesme ve plastiklestirme ile polimerik malzemelerin özelliklerinin degisim iliskisini kavrayabilir
4 Polimerlerin ısıl, elektriksel ve bozunmaya iliskin davranısını kavrayabilir.
5 Endüstriyel ve yeni polimer üretim süreçlerini tanıyabilir.
6 Polimerik ürünün üretiminde uygulanan yöntemleri ögrenmis olmak kavrayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste polimerlerinin genel tanıtımı ve özellikleri , polimerlerin kimyasını kavrayabilmeleri, Polimerizasyon mekanizmalarını, amorf, kristalin ve elastomerik hallerini , Termoplastik ve termosetlerin yapı ve özellikleri. Polimerlere şekil verme teknikleri. Termoplastik ve termoset polimer örnekleri. Polimer esaslı kompozitlerin üretim yöntemleri ve özelliklerini tanıyabilme, ve kullanımyerlerindeki görevleri verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Polimerlere iliskin temel kavramlar, tanımlar, polimer ve kopolimer yapıları,
2 Polimerlerde kristallik, molekül agırlıgı ve dagılımı,
3 Polimerlerin ısıl davranısı, camsı geçis ve erime sıcaklıkları,
4 Polimer sistemlerin ısıl ve oksitlenmeye baglı bozunması,
5 Kütle, süspansiyon, emülsiyon ve diger tip polimerlesme süreçleri
6 Kütle, süspansiyon, emülsiyon ve diger tip polimerlesme süreçleri,Polimerlerde mekanik özellikler
7 Genel Tekrar
8 ARA SINAV
9 Polimerlerin viskoelastik davranısı
10 Polimerlerde kauçuksu davranıs, Polimerlerin elektriksel özellikleri
11 Katılma polimerlesmesi, basamaklı polimerlesme tepkimeleri,
12 Polimerik ürünler üretiminde kullanılan süreçler
13 Polimerlerde kullanılan katkı maddeleri
14 Polimerler için tasarım ölçütleri
15 Genel Tekrar
16 ARA SINAV


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 3 2 2 2 2 3 1 4 5 3 5 1 1 2
ÖÇ 2 3 2 2 2 2 3 1 4 5 5 5 1 1 3
ÖÇ 3 3 2 2 2 2 3 1 4 5 5 5 1 1 2
ÖÇ 4 3 2 2 2 2 3 1 4 5 5 5 1 1 3
ÖÇ 5 3 2 2 2 2 3 1 4 5 5 5 1 1 2
ÖÇ 6 3 2 2 2 2 3 1 4 5 5 5 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek