GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2604002012019 REFRAKTERLER VE ENDÜSTRİ FIRINLARI Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Metalurji ve Malzeme Mühendisligi alanlarında kullanılan refrakterler ve endüstriyel fırınların yapısı, kullanılan yakıtlar ve fırınların çalısma prensiplerinin ögretilmesi"1 Refrakterler ve endüstriyel fırınların yapısını,
2 kullanılan yakıtlar ve fırınların çalısma prensiplerinini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Refrakterlerin sınıflandırılması, refrakterlerin kalite kontrol test yöntemleri, , özellikleri ve kullanım alanları, dökülebilir refrakterlerin özellikleri ve kullanım alanları, refrakterlerdeki son gelismeler ve uygulamaları. Fırınların yapı malzemeleri; Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtların özellikleri ve sınıflandırılması, Fırınların sınıflandırılması, çalısma prensipleri ve özellikleri. Metal malzemeler için ısıtma fırınları, ergitme, metal kaplama, cam ve seramik üretim fırınları."


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Refrakter malzemelere giris ve genel tanımları
2 Refrakterlerin kimyasal yapısına, sekillendirme biçimine ve uygulama yerlerine göre sınıflandırma
3 Tugla refrakterlerin üretim süreçleri, özellikleri ve kullanım yerler
4 Monolitik refrakterlerin üretim süreçleri, özellikleri ve kullanım yerleri
5 Refrakter malzemelerin termal özellikleri ve önemi
6 Refrakter malzemelerin mekanik ve termo-mekanik özellikleri ile önemi
7 Genel Tekrar
8 ARA SINAV
9 "Refrakter malzemelerin kimyasal özellikleri, endüstriyel cüruflar ve cüruf refrakter etkilesim özellikleri"
10 Endüstriyel fırınlar
11 Endüstriyel fırınlarda uygulama örnekleri
12 Fırınların Yapı Malzemeleri
13 Fırınlarda kullanılan Yakıtlar
14 Sektörlere göre endüstriyel fırınların kullanım yerleri
15 Genel Tekrar
16 FİNAL SINAVI

Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 10 2 20
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 4 4 5 4 4 1 3 4 4 5 1 1 3
ÖÇ 2 4 4 4 5 4 4 1 3 4 4 5 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek