GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963001042009 MATEMATİK II Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin; genel matematik bilgisini kullanarak iş yaşantılarında karşılaştıkları problemlere somut ve hızlı çözüm üretmek, her türlü karar ve çözüm aşamasında farklı açılardan değerlendirme yaparak en iyi sonuca ulaşmak, en düşük maliyetle en karlı seçimi yapabilmesini sağlamak ve matematiksel işlemleri kullanımını yaygınlaştırmaktır.


Araş. Gör. Dr. Şerife Müge EGE


1 Temel matematik bilgilerini anlama ve alanıyla ilişkili olarak kullanma
2 Matematik bilgilerini sonuca ulaşma ve diğer amaçlarla kullanabilme
3 Elde edilen sonuçları yorumlayabilme
4 Alanıyla ilgili temel problemleri standart matematiksel teknikler kullanarak çözebilme
5 Matematiksel hesaplamalar için bilgisayar programlarını kullanabilme
6 Matematiksel hesaplama araçlarını kullanabilme
7 Matematiğin uygulama alanlarında kullanılabilmesi
8 Pratik düşünme ve hızlı karar verme yetisini geliştirmek
9 Karşılaşılabilecek bütün durumları analiz etmek
10 Kaynak maliyeti minimum yaparak karı maksimize etmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Matematiğin,teknik program için önemini kavratarak,öğrencinin kendi program için özellikle iyi bilmesi gereken konuların altını çizip,bu konularla ilgili mesleki uygulamalar yapmak .


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Trigonometrik Kavramlar
2 Trigonometrik Denklemler
3 İkinci Dereceden Denklem Sistemleri
4 Limit Kavramı
5 Limit ve Süreklilik
6 Türev Kavramı-1
7 Türev Kavramı-2
8 Ara sınav
9 Türevin Uygulama Alanları
10 İntegral Kavramı-1
11 İntegral Kavramı-2
12 İntegralin Uygulama Alanları
13 Matris Kavramı
14 Lineer Denklem Sistemleri
15 Final sınavına hazırlık
16 Final sınavı

Matematik II konularını içeren ders kitapları ve ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 2 3 4
ÖÇ 5 3 4
ÖÇ 6 3 3 5
ÖÇ 7 3 3
ÖÇ 8 3 4 4
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek