GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963001112010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Rafineri ve petrokimya teknolojilerinde statik, dinamik, enerji ve elektrik temel kavramlarının uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.Rafineri ve petrokimya endüstrilerinde en fazla kullanılan mühendislik materyallerinin kullanımı ve genel çalışma prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek.


-


1 Statik dengede eş yüzlü kuvvetlerle ilgili problemleri çözebilme.
2 Gerilme problemlerini çözebilme.
3 Akışkanlar için basınç prensiplerini yorumlayabilme.
4 Yer değiştirme, hız, zaman ve ivme problemlerini çözebilme.
5 Enerji problemlerini çözebilme.
6 Basit paralel ve seri bağlı sistemlerde akım, potansiyel fark ve resistans problemlerini çözebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Maddenin özellikleri.Statik ( vektörel büyüklükler ).Moment, gerilme, basınç prensipleri.Dinamik.Yer değiştirme, hız, zaman, ivme.Dönme hareketi, eylemsizlik momenti.Sürtünme kuvveti, dalga hareketi.Enerji, iş, güç.Elektrik, potansiyel fark.Akım şiddeti, direnç.Doğru akım.Elektriğin kimyasal ve manyetik etkisi.Alternatif akım prensipleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Maddenin özellikleri.
2 Statik ( vektörel büyüklükler ).
3 Moment, gerilme, basınç prensipleri.
4 Dinamik.
5 Yer değiştirme, hız, zaman, ivme.
6 Dönme hareketi, eylemsizlik momenti.
7 Sürtünme kuvveti, dalga hareketi.
8 ARA SINAV
9 Enerji, iş, güç.
10 Elektrik, potansiyel fark.
11 Akım şiddeti, direnç.
12 Akım şiddeti, direnç.
13 Doğru akım.
14 Elektriğin kimyasal ve manyetik etkisi.
15 Alternatif akım prensipleri.
16 FİNAL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri ile ilgili kaynaklar ve ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Bireysel Çalışma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek