GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963002052009 GENEL EKONOMİ Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencinin kıt kaynaklarla sonsuz insan isteklerinin nasıl karşılanacağını çözümleyebilmesini sağlamaktır.


Fatma MOROĞLU


1 İstihdam çeşitleri, istihdam ile milli gelir arasındaki ilişkileri, istihdam hacmini etkileyen faktörler ve işsizlik türlerini listeleyebilir.
2 Para arzı, para talebi kavramlarını ve bu değişkenlere bağlı olarak faiz oranlarının nasıl oluştuğunu çözümleyebilir.
3 Ekonomik bilgileri karar verme ve diğer amaçlarla kullanabilme
4 Ekonomik analiz araçlarını kullanabilme
5 Tüketici ve üretici dengesini analiz edebilme
6 Firma dengesi analizi yapabilme.
7 Farklı piyasaların işleyişini analiz edebilme.
8 Milli gelir ile ilgili kavramları ve bu kavramların nasıl hesaplandığı, bu hesaplamaların önemi ve milli gelir hesaplama yöntemlerini listeler.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ekonominin tanımı, ekonominin temel sorunları, üretim faktörleri, fiyat kuramı mal ve hizmetler piyasası, arz ve talep, farklı piyasalar ve özellikleri, milli gelir ve hesaplanma yöntemleri ile milli muhasebe, gelir dağılımı, paranın doğuşu, para politikası uygulamaları ve araçları, Pareto analizi ve Lorenz eğrisi, Gini katsayısı kavramlarını öğrenmek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekonominin konusu ve tanımı, Ekonominin temel sorunları Türkçe anlatım örnekleme ve açıklama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 1
2 Ekonomik sistemler Türkçe anlatım örnekleme ve açıklama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 11-15
3 Temel ekonomik kavramlar ve üretim faktörleri Türkçe anlatım örnekleme ve açıklama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 19
4 Fiyat kuramı mal ve hizmetler piyasası Türkçe anlatım, grafik analiz ve yorumlama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 27
5 Piyasanın unsurları arz ve talep konusu Türkçe anlatım, grafik analiz ve yorumlama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 40
6 Arz ve talep kanunları Türkçe anlatım, grafik analiz ve yorumlama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 50
7 Arz ve talep esneklikleri cebirsel ve grafiksel açıklamaları Türkçe anlatım, problem çözme ve tartışma Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 64
8 Ara Sınav
9 Tüketici davranışı, üretim ve maliyetler Türkçe anlatım, grafik analiz ve yorumlama, tartışma Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 75 Mikro ekonomi, Tevfik Pekin Sayfa 103
10 Tam rekabet piyasası ve özellikleri Türkçe anlatım, grafik analiz ve yorumlama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 101
11 Monopol-oligopol monopolcü rekabet piyasa ve özellikleri Türkçe anlatım örnekleme ve açıklama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK Sayfa 101-113-125
12 Milli gelir ve hesaplanma yöntemleri ile GSMH tanımı Türkçe anlatım örnekleme ve açıklama Makro ekonomi Ders notları ve slaytlar, sayfa 1
13 Gelir dağılımı konusu ve pareto, Lorenz eğrisi gini katsayısı ile yüzde payları analizi Türkçe anlatım örnekleme ve açıklama Kaynakça, İKTİSADA GİRİŞ, Prof.Dr.Tümay ERTEK sayfa 147
14 Paranın doğuşu, para politikası uygulamaları ve araçları Türkçe anlatım örnekleme ve açıklama Makro iktisat, Orhan Çoban sayfa 115
15 Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon nedir? Uygulama sonuçları ve çözüm önerileri Türkçe anlatım örnekleme ve açıklama Makro ekonomi Ders notları ve slaytlar, sayfa 36
16 Final Sınavı

Genel Ekonomi ile ilgili ders notları ve kaynaklar Ders kitabı, Mikro iktisada giriş, Prof.Dr. Tümay ERTEK Makro İktisat, Orhan ÇOBAN Makro İktisat, Prof.Dr.Tümay Ertek Mikro Ekonomi, Tevfik PekinYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Rapor Hazırlama 7 1 7
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 73

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek