GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963002062009 KİMYASAL REAKTÖRLER Ders 2 4 5,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencinin kimyasal reaktördeki kimyasal prosesleri anlaması için proses şartlarını, kimyasal dengeyi, kimyasal kinetiği, reaksiyon hız denklemlerini, reaktördeki entalpi değişimini, değişik reaktör kavramlarını ve bu reaktörlerdeki prosesleri ve bunları sınıflandırarak sanayide kullanımlarını öğrenmesini amaçlamaktadır.


Alp Akın


1 Reaktör kinetiğini anlayabilme
2 Rektörlerin sınıflandırılmasını yapabilme
3 Proses şartlarını kavrayabilme
4 Reaktörlerdeki kimyasal dengeyi anlayabilme
5 Reaktörlerdeki kimyasal reaksiyonları bilebilme ve reaksiyon hız denklemlerini oluşturabilme
6 Reaktörlerdeki entalpi değişimlerini anlayabilme ve denklemlerini oluşturabilmeYok


Reaktörün tanımı ve temel kavramlar; Reaktörlerde proses şartlarının seçilmesi; Reaktörde ısı değişimi; Reaktörlerde kimyasal kinetik ve kimyasal denge; Reaktörde ısı değişiminin kimyasal kinetik ile ilişkilendirilmesi ve ilgili bağıntılar; Reaktörlerin Sınıflandırılması; Reaktörlerin kullanıldığı proses çeşitleri; Reaktördeki reaksiyon hızının tanımlanması; Reaksiyon hız denklemlerinin çözümünde kullanılan yöntemlerin tanıtılması; Geri dönüşümsüz kimyasal reaksiyonların 1. ve 2. derece hız denklemlerinin çıkarılması; Geri dönüşümlü kimyasal reaksiyonların 1. ve 2. derece hız denklemlerinin çıkarılması; Sabit yataklı ve akışkan yataklı reaktörler; İzotermal ve Adyabatik reaktörler; Reaktör dizaynında kullanılan denklemler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Reaktörün tanımı ve temel kavramlar Rehberli sınıf çalışması
2 Reaktörlerde proses şartlarının seçilmesi Rehberli sınıf çalışması
3 Reaktörde ısı değişimi Rehberli sınıf çalışması
4 Reaktörlerde kimyasal kinetik ve kimyasal denge Rehberli sınıf çalışması
5 Reaktörde ısı değişiminin kimyasal kinetik ile ilişkilendirilmesi ve ilgili bağıntılar Rehberli sınıf çalışması
6 Reaktörlerin Sınıflandırılması Rehberli sınıf çalışması
7 Reaktörlerin kullanıldığı proses çeşitleri Rehberli sınıf çalışması
8 Ara Sınav
9 Reaktördeki reaksiyon hızının tanımlanması Rehberli sınıf çalışması
10 Reaksiyon hız denklemlerinin çözümünde kullanılan yöntemlerin tanıtılması Rehberli sınıf çalışması
11 Geri dönüşümsüz kimyasal reaksiyonların 1. ve 2. derece hız denklemlerinin çıkarılması Rehberli sınıf çalışması
12 Geri dönüşümlü kimyasal reaksiyonların 1. ve 2. derece hız denklemlerinin çıkarılması Rehberli sınıf çalışması
13 Sabit yataklı ve akışkan yataklı reaktörler Rehberli sınıf çalışması
14 İzotermal ve Adyabatik reaktörler Rehberli sınıf çalışması
15 Reaktör dizaynında kullanılan denklemler Rehberli sınıf çalışması
16 Final Sınavı

Gündüz, G., Kimyasal Reaksiyonlar, Kimya Müh. Ders notları; Olgun, Ö., Reaktör Dizaynı, Kimya Müh. Ders Notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 3 2 5 3 2 5 4 2 3 5 2 3 5 4 2 3
ÖÇ 2 4 5 1 2 3 5 4 3 2 3 5 4 2 3 5 4 2
ÖÇ 3 5 3 4 2 5 4 2 3 5 4 3 5 4 5 2 3 5
ÖÇ 4 2 4 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3 3 5
ÖÇ 5 2 4 3 5 4 2 3 5 4 2 2 3 5 2 2 3 4
ÖÇ 6 3 2 5 5 5 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek