GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963002072009 SU VE END. KUL. Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Endüstride kullanılan suyun özellikleri ve kaynakları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.1 Endüstriye uygun su tedarik etmek için ham suyun işlenmesine yönelik prosesleri tanımlayabilme.
2 Endüstriye uygun su tedariği için geçerli olan su kalitesini sağlamadaki işlemleri uygulayabilme.
3 Buhar kazanı besleme suyunun safsızlıklarının giderilme metotlarını açıklayabilme.
4 Kazan besleme suyunun tüm sertliğinin giderilme metotlarını açıklayabilme.
5 Su rejenerasyon proseslerini açıklayabilme.
6 Kullanılacak olan suyun niteliğine göre su işleme proseslerinin avantajlarını yorumlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Suyun önemi ve kullanıldığı yerler. Endüstride kullanılan suyun özellikleri. Kazan besleme suyu. Tortu ve organik maddelerin sudan çıkarılması. Oksijen ve karbondioksidin sudan giderilmesi. Suyun sertliğine göre sınıflandırılması. Sudaki sertliğin çöktürme yöntemi ile giderilmesi. Sudaki sertliğin iyon değişimi yöntemi ile giderilmesi. Soğutma suyu. Farklı sertlik dereceleri kullanarak su sertliği hesaplamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Suyun önemi ve kullanıldığı yerler.
2 Endüstride kullanılan suyun özellikleri.
3 Suyun sertliğine göre sınıflandırılması.
4 Farklı sertlik dereceleri kullanarak su sertliği hesaplamaları.
5 Kazan besleme suyu.
6 Tortu ve organik maddelerin sudan çıkarılması.
7 Tortu ve organik maddelerin sudan çıkarılması.
8 Oksijen ve karbondioksidin sudan giderilmesi.
9 ARA SINAV
10 Oksijen ve karbondioksidin sudan giderilmesi.
11 Sudaki sertliğin çöktürme yöntemi ile giderilmesi.
12 Sudaki sertliğin çöktürme yöntemi ile giderilmesi.
13 Sudaki sertliğin iyon değişimi yöntemi ile giderilmesi.
14 Sudaki sertliğin iyon değişimi yöntemi ile giderilmesi.
15 Soğutma suyu.
16 FİNAL

Ders ile ilgili kitap ve ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek