GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963002092009 İŞL. EKİPMANI VE KULL. Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere endüstride kullanılan cihazların mekanik tasarımın öğretmektir. Ders, işletmelerde kabın esas kısım olduğu fikrine dayanır ve mekanik tasarımda yararlı temel kavramlar, pratik çözümler ve teorik ilişkiler verilir. Bir ısı değiştirici, içinde tüplerin olduğu bir kap,bir destilasyon kolonu tepsiler içeren bir kap olarak düşünülür. Mekanik ve malzeme mukavemeti ile ilgili temel teorilerin kısa bir özeti yapılır. Bağıntılar ve önerilen işlemler, örnek hesaplamalarla anlatılır.1 Kimyasal süreçte ki cihazların mekanik tasarımlarını kavrayabilme.
2 Mekanik ve mukavemet arasında ki ilişkiyi kurup, hesaplamalarını yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tanklar tipleri ve özellikleri, Distilasyon Kolonları tipleri özellikleri, Distilasyon kolonu çalışma prensibi ve yardımcı ekipmanları, Reaktörler tipleri ve özellikleri, Isı Değiştiriciler tipleri ve özellikleri, ısı değiştirici akışkanları, Buhar servisi, buhar kullanım alanları, Kondenstoplar, kazan tipleri ve seçimi, fan tipleri ve seçimi, Soğutma kuleleri, Kompresör ve pompa tipleri ve özellikleri. Vanalar.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi vermek. Tank çeşitleri, özelikleri, dramlar ve özellikleri. Tanklarda sıvı ve gaz depolanması, seviye ölçülmesi
2 Distilasyon tipleri, kesikli Distilasyon, fraksiyonlu Distilasyon, azootropik Distilasyon, Distilasyon yardımcı ekipmanları. Distilasyon kolonu temel çalışma prensipleri.
3 Distilasyon tipleri, kesikli Distilasyon, fraksiyonlu Distilasyon, azootropik Distilasyon, Distilasyon yardımcı ekipmanlar. Distilasyon kolonu temel çalışma prensipleri.
4 Reaktörler ve tipleri, operasyon şekline göre reaktörler, sıcaklık dağılımına göre reaktörler, farklı ısılı (non isothermal ) reaktör.
5 ısı alışverişine göre reaktörler, faz sayısına göre reaktörler, kataliz türüne göre reaktörler, bağlama şekline göre reaktörler,
6 ısı değiştiricilerin sınıflandırılması, . ısı transfer sıvıları, . ısı transfer sıvıları özellikleri, ısı değiştirici tüp ve boru malzemeleri, ısı değiştirici seçim kriterleri rler, ısı değiştirici avantaj ve dezavantajları.
7 Fan çeşitleri, kullanma amaçları, fan seçim kriterleri, bağlantı şekilleri.
8 Kazan tipleri, kullanma amaçları, buhar çeşitleri, yakıt türüne göre kazan tipleri
9 Buhar kazanı su sistemi.
10 Soğutma kuleleri kullanım amaçları, kule tipleri
11 Buhar kapanı amacı, buhar kapan cinsleri, kullanım amaçları, buhar kapanı seçimi
12 Kompresör çeşitleri, nerelerde kullanılır. Kompresör seçimi,
13 Pompaların tipleri ve çalışma prensipleri, pompalarda verimlilik, pompa seçiminde dikkat edilecek hususlar, hidrolik sistemde kullanılan pompalar
14 valflerin görevleri, basınç kontrol valfleri, emniyet valfleri, basınç sıralama valfleri, yön kontrol valflerinin gösterilmesi, çek valfler, akış kontrol valfler

Peters, M.S.,Timmerhouse,K.D.,Plant Design and Economics for chemical Engineers, McGraw Hill Backhurst, J.R., Harker, J.H.,Process Plant Design, Heineman Edu.Books. Brownell, L.E., Young, E.H., Process Equipment Design, John Wiley & Sons Jawad, M.H., Farr, J.R.,Structural Analysis and Design of Process Equipment, John Wiley & Sons. Sinnott,R.K., Chemical Eng.Vol.6, Chp.13, Pergamon Press


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Tartışma 14 2 28
Soru-Yanıt 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek