GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1963002102009 KÜTLE AKTARIM İŞLEMLERİ Ders 2 4 5,00

Önlisans


Türkçe


Rafineri ve Petrokimya işletmelerinde kütle aktarım prosesleri ile ilgili kavramların öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak.Kütle aktarım proseslerinde kullanılan cihazlar hakkındaki teknik bilgileri öğrencilerin anlamalarını sağlamak.Öğrencilerin kütle aktarım ile ilgili problem çözme yeteneklerini geliştirmek.1 Kütle aktarım ilkeleri ile ilgili kavramları tanımlayabilme.
2 Kütle aktarım proseslerinde kullanılan cihazları tanıyabilme.
3 Kütle aktarım işlemleri ile ilgili hesaplama metotlarını yorumlayabilme.
4 Kütle aktarım işlemleri ile ilgili problemleri çözebilme.

Birinci ÖğretimYok


Rafineri ve petrokimya endüstrisinde uygulanan işlemlerin sınıflandırılması.Kütle aktarım işlemleri ilgili temel kavramlar.Kütle aktarım işlemlerinin sınıflandırılması.Kademeli temaslı işlemlerde kullanılan cihazlar.Faz dengeleri hakkında temel kavramlar.Faz denge diyagramlarının okunması ve yorumlanması.Denge kademesi hesaplama metotları.Denge kademesi hesaplama metotlarını kullanarak problem çözme.Sürekli işlemler hakkında temel bilgiler.Sürekli işlemlerde kullanılan cihazlar.Dolgulu kolonlar hakkında temel bilgiler. Dolgulu kolon türleri ve kullanımı.Dolgulu kolonda kütle aktarımı hesaplama metotları.Dolgulu kolonda kütle aktarım hesaplama metotlarını kullanarak problem çözme.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Rafineri ve petrokimya endüstrisinde uygulanan işlemlerin sınıflandırılması. Rehberli problem çözümü
2 Kütle aktarım işlemleri ilgili temel kavramlar. Rehberli problem çözümü
3 Kütle aktarım işlemlerinin sınıflandırılması. Rehberli problem çözümü
4 Kademeli temaslı işlemlerde kullanılan cihazlar. Rehberli problem çözümü
5 Faz dengeleri hakkında temel kavramlar. Rehberli problem çözümü
6 Faz denge diyagramlarının okunması ve yorumlanması. Rehberli problem çözümü
7 Denge kademesi hesaplama metotları. Rehberli problem çözümü
8 ARA SINAV
9 Denge kademesi hesaplama metotlarını kullanarak problem çözme. Rehberli problem çözümü
10 Sürekli işlemler hakkında temel bilgiler. Rehberli problem çözümü
11 Sürekli işlemlerde kullanılan cihazlar. Rehberli problem çözümü
12 Dolgulu kolonlar hakkında temel bilgiler. Rehberli problem çözümü
13 Dolgulu kolon türleri ve kullanımı. Rehberli problem çözümü
14 Dolgulu kolonda kütle aktarımı hesaplama metotları. Rehberli problem çözümü
15 Dolgulu kolonda kütle aktarım hesaplama metotlarını kullanarak problem çözme. Rehberli problem çözümü
16 FİNAL

Kütle aktarım işlemleri ile ilgili kaynaklar ve ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Bireysel Çalışma 13 3 39
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 4 3 5 2 3 5 4 2 3 5 4 5 2 3 5 4
ÖÇ 2 3 2 5 4 2 3 5 2 3 5 2 4 2 1 2 3 2
ÖÇ 3 4 4 1 2 4 5 2 3 5 4 2 3 5 5 3 5 5
ÖÇ 4 2 4 3 5 4 2 3 5 4 2 3 4 5 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek