GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605001022017 KİMYASAL PROSES İLKELERİ Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste öğrencinin, kimyasal proseslerde kullanılan donanımlar ve aygıtlar hakkında bilgi sahibi olması, proseslerin akım şemalarını anlayabilmesi, proseslerde kullanılan sistemlerdeki temel kavramları anlayabilmesi ve kütle denklileri ile ilgili hesaplamaları yapabilmesini amaçlamaktadır.


Alp Akın


1 Kimyasal proseslerde kullanılan donanımlar ve aygıtlar hakkında yorum yapabilme
2 Proses akım şemalarını anlayabilme
3 Proseslerde kullanılan sistemlerdeki temel kavramları anlayabilmesi
4 Kütle denklikleri ile ilgili hesaplamaları yapabilmesi
5 Niceliklerin birimlerini bilebilme ve yorumlayabilmeYok


Boyutlar ve birimler; Boyutsal uyumluluk ve boyut analizi; Temel tanım ve kavramlar; Akım şemalarında kullanılan donananımlar ve şematik gösterimi; Isı aktarım donanımları; Çift borulu ısı değiştiricileri; Çok borulu ısı değiştiricileri; Levha tipli ısı değiştiriciler; Yoğuşturucu, Reboiler, ısıtılan kaplar; Akışkanlar, Akışkan akışında kullanılan donanım ve simgeler; Boru donanımları ve borular hakkında genel bilgiler; Vanalar ve akışkan iletimi hakkında genel bilgi; Kütle dengesi,sistemin kararlı ve karasız hal durumları, kütle giriş-çıkış ve birikimi; Geridöngülü by paslı sistemler, geri akım oranı, çapraz ve düz akım tanımları, akımlarda madde miktarı hesaplanması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Boyutlar ve birimler Rehberli sınıf çalışması
2 Boyutsal uyumluluk ve boyut analizi Rehberli sınıf çalışması
3 Temel tanım ve kavramlar-1 Rehberli sınıf çalışması
4 Temel tanım ve kavramlar-2 Rehberli sınıf çalışması
5 Akım şemalarında kullanılan donananımlar ve şematik gösterimi; Isı aktarım donanımları Rehberli sınıf çalışması
6 Çift borulu ısı değiştiricileri Rehberli sınıf çalışması
7 Çok borulu ısı değiştiricileri Rehberli sınıf çalışması
8 Ara Sınav
9 Levha tipli ısı değiştiriciler Rehberli sınıf çalışması
10 Yoğuşturucu, Reboiler, ısıtılan kaplar Rehberli sınıf çalışması
11 Akışkanlar, Akışkan akışında kullanılan donanım ve simgeler Rehberli sınıf çalışması
12 Boru donanımları ve borular hakkında genel bilgiler Rehberli sınıf çalışması
13 Vanalar ve akışkan iletimi hakkında genel bilgi Rehberli sınıf çalışması
14 Kütle dengesi,sistemin kararlı ve karasız hal durumları, kütle giriş-çıkış ve birikimi Rehberli sınıf çalışması
15 Geri döngülü by-pas’lı sistemler, geri akım oranı, çapraz ve düz akım tanımları, akımlarda madde miktarı hesaplanması Rehberli sınıf çalışması
16 Final Sınavı

Kimyasal Proses İlkeleri ile İlgili Kaynaklar ve Ders Notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek