GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605002082019 PETROL ANALİZLERİ Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Petrol üzerine piyasada yapılan analiz yöntemlerini tanımak, öğrenmek, petrol analizinde kullanılan cihazları genel kapsamıyla tanımak, ne işe yaradığı, hangi tayinler nasıl yapıldığına dair genel bilgi edinmek.1 petrol ve ürünleri konusunda genel bilgiyi tekrarlamak.
2 -yoğunluk tayini -viskozite tayini -sakızlanma tayini -Akma-bulutlanma noktası tayini - parlama noktası -setan sayısı -oktan sayısı gibi tayinleri tanıma ve -petrol ürünlerinde nasıl yapıldığına dair bilgi edinme
3 petrol analizleri hakkında genel bilgi edinme
4 petrol analizlerine dair kullanılan cihazları kısaca tanıma

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


Petrol ürünlerini genel tanımlama, petrol ürünlerinde yapılan analizleri hakkında genel bilgi ve belli başlı analiz yöntemleri ve cihazları tanıma, yoğunluk tayini, viskozite tayini, sakızlanma tayini, Akma-bulutlanma noktası tayini, parlama noktası, oktan sayısı ,setan tayini, petrol analizlerinde kullanılan cihazlara ve ne işe yaradığına genel bakış


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 petrol ürünlerine genel bakış petrol ürünlerine genel bakış
2 petrol analizlerine genel bakış petrol analizlerine genel bakış
3 - erime -donma, kaynama noktası tayini - petrol ürünerinde su tayini
4 petrol ürünlerinde yoğunluk tayini -viskozite tayini petrol ürünlerinde yoğunluk tayini -viskozite tayini
5 petrol ürünlerinde yoğunluk tayini -viskozite tayini petrol ürünlerinde yoğunluk tayini -viskozite tayini
6 -sakızlanma tayini -Akma-bulutlanma noktası tayini - parlama noktası -sakızlanma tayini -Akma-bulutlanma noktası tayini - parlama noktası
7 -sakızlanma tayini -Akma-bulutlanma noktası tayini - parlama noktası -sakızlanma tayini -Akma-bulutlanma noktası tayini - parlama noktası -yağlayıcılık tayini
8 ara sınav
9 petrol ürünleri analiz cihazları ve analiz yöntemleri (GC (Gaz koromatografisi ) GC-MS (Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi) LC-MS (Sıvı Kromatografisi- Kütle Spektrometresi) HPLC Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (FT-IR)IR Furier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi A.A.S Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi XRF (x-ışını floresans yöntemi) XRD (x ışını difraktometresi) UV-vis (UV ve görünür bölge spektrofotometre) uv-floresans spektrofotometre) rehberli çalışma
10 petrol ürünleri analiz cihazları ve analiz yöntemleri rehberli çalışma
11 petrol ürünleri analiz cihazları ve analiz yöntemleri rehberli çalışma
12 petrol ürünleri analiz cihazları ve analiz yöntemleri rehberli çalışma
13 petrol ürünleri analiz cihazları ve analiz yöntemleri rehberli çalışma
14 petrol ürünleri analiz cihazları ve analiz yöntemleri rehberli çalışma
15 petrol ürünleri analiz cihazları ve analiz yöntemleri rehberli çalışma
16 final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Alan Gezisi 2 5 10
Beyin Fırtınası 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1
ÖÇ 2 2 4 3 4 2 5 4 3 4 3 5 4 3 4 2 4 2
ÖÇ 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 3 5 4 3 3 2 2 3 3 5 4 2 3 2 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek