GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605001102019 PROSES ÖLÇME TEKNİĞİ Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Proses değişkenlerinin ölçümü hakkında temel prensipleri öğrencilere bilgilendirmek.Basınç, seviye, akışkan, sıcaklık ölçüm metotları hakkında temel bilgilere öğrencilerin sahip olmasını sağlamak.1 Sıvı akışkan üzerinde viskozitenin etkilerini tanımlayabilme.
2 Viskozite üzerinde sıcaklığın etkisini ve sıvıların viskozitesini ölçebilme.
3 Yükseklik, kütle, hacim terimlerinden yararlanarak seviye ölçmelerini açıklayabilme.
4 Asit, baz ve yanıcı çözgenler gibi tehlikeli sıvılarda seviye ölçüm çubuklarını kullanabilme.
5 Uluslar arası sıcaklık ölçeklerinden yararlanarak sıcaklık ölçümü yapabilme.
6 Termometre ve termostatların kullanım prensiplerini bilebilme.
7 Sıvılar üzerinde sıcaklık değişiminin etkisini ölçebilme ve tanımşlayabilme.
8 Akışkanların sıcaklığa bağlı olarak çeşitli basınç ölçerler yardımıyla basınç ölçümlerini yapabilme.

Birinci ÖğretimYok


Akışkanlar ve viskozite kavramları.Akışkan viskozitesine etki eden etmenler.Çeşitli seviye ölçüm kavramları.Çeşitli seviye ölçüm cihazlarının özellikleri ve kullanım teknikleri.Tehlikeli sıvıların tanımlanması ve sınıflandırılması. Tehlikeli sıvıların seviye ölçümünde kullanılan cihazlar ve uygulama yöntemleri.Uluslar arası sıcaklık ölçekleri.Sıcaklık ölçüm cihazları ve uygulama metotları.Sıvıların fiziksel ve kimyasal özellikleri.Sıvıların sıcaklığa bağlı olarak çeşitli ölçümlerin yapılma metotları.Basınç kavramı.Basınç ölçümünde kullanılan cihazlar.Özel enstrüman sistemleri.Rafineride kullanılan ölçüm cihazlarının akış diyagramında semboller ile gösterimi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akışkanlar ve viskozite kavramları. Rehberli sınıf çalışması
2 Akışkan viskozitesine etki eden etmenler. Rehberli sınıf çalışması
3 Çeşitli seviye ölçüm kavramları. Rehberli sınıf çalışması
4 Çeşitli seviye ölçüm cihazlarının özellikleri ve kullanım teknikleri. Rehberli sınıf çalışması
5 Tehlikeli sıvıların tanımlanması ve sınıflandırılması. Rehberli sınıf çalışması
6 Tehlikeli sıvıların seviye ölçümünde kullanılan cihazlar ve uygulama yöntemleri. Rehberli sınıf çalışması
7 Uluslar arası sıcaklık ölçekleri Rehberli sınıf çalışması
8 ARA SINAV
9 Sıcaklık ölçüm cihazları ve uygulama metotları Rehberli sınıf çalışması
10 Sıvıların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Rehberli sınıf çalışması
11 Sıvıların sıcaklığa bağlı olarak çeşitli ölçümlerin yapılma metotları. Rehberli sınıf çalışması
12 Basınç kavramı. Rehberli sınıf çalışması
13 Basınç ölçümünde kullanılan cihazlar. Rehberli sınıf çalışması
14 Özel enstrüman sistemleri. Rehberli sınıf çalışması
15 Rafineride kullanılan ölçüm cihazlarının akış diyagramında semboller ile gösterimi. Rehberli sınıf çalışması
16 FİNAL

Proses Ölçme Tekniği ile ilgili kaynaklar ve ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek