GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605001092020 GENEL KİMYA-I Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öncelikle gerekli temel kimyasal ilkelerin verilmesi ve böylece öğrenciyi takip eden diğer derslerde alacağı ileri düzeydeki kimya derslerine hazırlamaktır1 Atomun yapısını kavrayabilme.
2 Atom-Element-Bileşik-Molekül ve Madde arasındaki bağıntıyı kurabilme.
3 Kimyanın Temeli olan Periyodik Cetveli tanıyabilme
4 Asit, Baz, Katı, Sıvı, Gaz, İyonlaşma enerjisi, Elektronegatiflik, Elektron ilgisi, polarlanma gibi Maddelerin Fiziksel ve Kimyasal özelliklerini kavrayabilme.
5 mol kavramını öğrenmek
6 Basit molekül formüllerini yazabilme, denklemleri denkleştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Maddenin temel kavramları, maddenin özellikleri, elementlerin adlandırılması, basit ve molekül formüller, kimyasal tepkimelerin sınıflandırılması, tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi, stokiyometrik hesaplamalar, atomun yapısı , periyodik cetvel, atomal kütle, mol ve molekül kavramları, mol hesaplamaları,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimya nedir? Madde nedir ve sınıflandırılması. Karışımları Ayırma Yöntemleri nelerdir?
2 Hal değişimleri.Katılar ve sıvılar; sıvı hal, buharlaşma, buhar basıncı, kaynama noktası, donma noktası, bir katının buhar basıncı. maddenin katı sıvı gaz ve plazma hallerinin özellikleri
3 bilimsel ölçümler, birimler
4 kimyanın temel yasaları. atom , element, iyon, molekül, bileşik, reaksiyon vb kavramlarıının öğrenilmesi
5 elementlerin tanınması ve Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması.
6 Elementlerin tanınması ve Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması.
7 kimyasal reaksiyonlar ve çeşitleri
8 ara sınav
9 periyodik cetvele giriş
10 elementlerin elektron dizilimlerinin yazılması, kuantum sayılarınnın tespiti, periyodik cetvelde genel grupların tanınması ve özellikleri
11 elementlerin elektron dizilimlerinin yazılması, kuantum sayılarınnın tespiti, periyodik cetvelde genel grupların tanınması ve özellikleri
12 İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, formal yük ve lewis yapıları, elektronegatiflik, polarlanma. kavramları
13 Periyodik cetvel ve genel özellikleri nelerdir?
14 mol kavramı
15 mol hesaplamaları ve genel tekrar
16 final sınavı

1- Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer 2- Genel Kimya SI Birim Sistemleri İle, Fadime Sarıkahya, Çetin Güler, Yüksel Sarıkahya 3- Genel Kimya Temel Kavramlar, Chang, Çeviri Uyar Aksoy İnam 4- Temel Üniversite Kimyası, Ender Erdik, Yüksel Sarkaya 5- Genel Kimya, Petrucci Harwood, Çeviri Tahsin Uyar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Beyin Fırtınası 4 1 4
Bireysel Çalışma 6 2 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Ev Ödevi 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 4 3 5 5 4 3 2 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 3 2
ÖÇ 3 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5
ÖÇ 4 4 3 5 4 3 4 5 2 4 3 5 3 4 5 4 5 2
ÖÇ 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 3 5 3 2 3
ÖÇ 6 5 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek