GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605002032020 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Akışkanlar mekaniğini tanımasını, denklik kavramını ve özel bir problemin çözümünde denklik kavramlarından hangisini ve/veya hangilerini (mekanik, momentum, kuvvet, kütle) seçebileceğine karar vermesini, kriterlerini belirlemesini, borularda, boru ağlarında ve serbest akımda akım parametrelerinin (sürtünme kayıpları, enerji gereksinimi, akış hızı) bulunabilmesi için gerekli hesaplama tekniklerini gerçekleştirebilmesini, akışkanların iletiminde kullanılan boru ve boru sistemleri, vanalar ve pompaları kullanım yerlerine ve işlevlerine göre tanıyabilmesini, akış ölçerlerin sıvılar ve gazlar için nerelerde ve nasıl kullanıldığını öğrenip, akım ölçüm problemlerini kavrayabilmesini sağlamaktır.1 Akışkanların fiziksel özelliklerini öğrenme ve sınıflandırmasını yapabilme
2 Akışkanların akımında kütle, enerji ve momentum denkliklerini kavrayabilme ve problem çözümlerinde denklik kavramlarını uygulayabilme
3 Statik ve dinamik akışkanları tanıyıp basınç ve akım rejimlerinin farklılıklarını ortaya koyabilme
4 Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik kavramına göre sınıflandırma yapabilme
5 Bir boru sisteminde sıvı ve gaz akışkanların akımında basınç kayıplarını öğrenip bu kayıpların enerji denkliğine yerleştirilmesini yapabilme ve değişik borulama sistemlerinde basınç kayıplarıyla ilgili problemleri çözebilme
6 Akışkanlar mekaniğinde akım kontrolü ve akım ölçümünün nasıl yapıldığını kavrayıp farklı akım sistemlerine uygulayabilme
7 Akışkanların iletiminde kullanılan pompaları tanıyıp, proses sırasında karşılaşılabilecek problemleri öğrenme ve çözüm önerileri getirme
8 Farklı borulama sistemlerine göre basınç kaybı ve akım ölçümü ile ilgili problemleri çözebilme ve verilmiş parametrelere göre farklı borulama sistemleri tasarlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Akışkanların fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması, kütle, enerji ve momentum denklikleri, akışkanlar statiği ve dinamiği, akım rejimleri, sıvı ve gazlarda akım, borulardan akımda basınç kayıpları, kesitin ani daralması ve genişlemesinde basınç kayıpları, akışkanların iletimi(vanalar, pompalar, fanlar ve kompresörler), pompalarda net pozitif emme yüksekliği ve kavitasyon, akış ölçerler.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akışkanların fiziksel özellikleri ve sınıflandırılması
2 Akışkanların akımında kütle, enerji ve momentum denklikleri
3 Akışkanlar statiği ve akışkanlar dinamiği Statik akışkanlarla ilgili problemler
4 Akışkanların sıkıştırılabilirliklerine göre sınıflandırılmaları ve akım rejimleri
5 Sıkıştırılabilen akışkanların akımı Gazlar ile ilgili problemler
6 Sıkıştırılamayan akışkanların akımı
7 Borulardan akımda basınç kayıpları
8 Arasınav
9 Basınç kayıplarının Bernouilli denklemine uyarlanması Bernouilli denklemiyle ilgili problem çözümleri
10 Borularda daralma ve genişleme kayıpları Değişik bağlanmış borulama sistemlerinde basınç kayıplarının hesaplanması ile ilgili problemler
11 Akışkanlarda akım kontrolü ve ölçümü, borular ve vanalar
12 Akışkanların iletiminde kullanılan pompa ve kompresörler
13 Pompalarda net pozitif emme yüksekliği ve kavitasyon Pompalarda kavitasyon ile ilgili problem çözümleri
14 Pompalarda karşılaşılan problemler ve çözümleri
15 Akış ölçerler ve farklı akım sistemlerinde kullanımları Akış ölçümü ile ilgili problem çözümleri
16 Farklı akım koşullarında oluşabilecek basınç kayıplarına göre borulama sistemi tasarlanması Farklı borulama sistemiyle ilgili problem çözümü

1. Peker, S., Özsaygı, R., Akışkanlar Mekaniği, 1985, E:Ü. Kimya Fakültesi Çoğaltma Yayın No.25, Bornova, İzmir. 2. Fox, R.,W., McDonald, A.,T., Introduction to Fluid Mechanics,1985, John Wiley & Sons, Inc., Canada.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Rapor Hazırlama 4 3 12
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3 5 3
ÖÇ 2 3 5 3
ÖÇ 3 3 5 3
ÖÇ 4 3 5 3
ÖÇ 5 3 5 3
ÖÇ 6 3 5 3
ÖÇ 7 3 5 3
ÖÇ 8 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek