GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605002072020 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Ders 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Kimyasal ürünlerin ve hammaddelerin analizinde kullanılan enstrumental cihazlar hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.1 Analiz yöntemlerini kavramak
2 Ölçmelerde kesinlik ve doğruluk vb bazı kavramları bilmek
3 Enstrumental cihazların analitik problemlerin çözümüne uygulanışı hakkında yorum yapabilme.
4 Spektroskopik, elektrometrik, kromatografik analiz ilkeleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
5 Analitik cihazlar içinde doğru olanı seçebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Analitik yöntemlerin sınıflandırılması. Enstrumental yöntemlerin tipleri. Analiz için cihazlar. Analitik yöntem seçimi. Enstrumental cihazların kalibrasyonu. Atomik spektroskopi. Moleküler spektroskopi. Elektroanalitik kimya. Ayırma yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Analitik yöntemlerin sınıflandırılması
2 Enstrumental yöntemlerin tipleri
3 Analiz için cihazlar
4 Analitik yöntem seçimi.
5 Enstrumental cihazların kalibrasyonu
6 spektroskopik yöntemlere genel bakış
7 Atomik spektroskopi
8 ARA SINAV
9 Moleküler spektroskopi
10 Moleküler spektroskopi
11 Moleküler spektroskopi
12 Elektroanalitik kimya
13 Elektroanalitik kimya
14 Ayırma yöntemleri
15 Ayırma yöntemleri
16 FİNAL

Skoog.A, Douglas, Enstrümental Analiz, Bilim Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 3 1 3
Beyin Fırtınası 11 1 11
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 3 3 4 4 3 3 5 5 2 3 2 3 3 4 3 3 4
ÖÇ 2 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 4 5 3
ÖÇ 3 4 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4
ÖÇ 4 5 4 5 4 4 2 3 3 3 4 4 5 4 3 2 3 5
ÖÇ 5 3 3 3 5 3 3 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek