GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2605001032021 STAJ Ders 1 1 5,00

Önlisans
[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Gözlem 1 20 20
Alan Gezisi 1 20 20
Alan Çalışması 1 20 20
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 1 20 20
Bireysel Çalışma 1 20 20
Rapor 1 20 20
Performans 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 161

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek