GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Etkenlerin morfolojik ve biyolojik özellikleri ile patojenitelerinin bilinmesi
2 teşhis, tedavi ve korunma yöntemlerinin bilinmesi
3 Protozoon, Helmint ve Artropod türleri[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Parazitoloji’ye Giriş
2 Parazitoloji’ye Giriş
3 Parazitlerin Genel Özellikleri
4 Parazitlerin Genel Özellikleri
5 Konak Parazit ilişlkileri
6 Konak Parazit ilişlkileri
7 Ara sınav
8 Parazitlerin Bulaşma Yolları ve Zoonozlar
9 Parazitlerin Bulaşma Yolları ve Zoonozlar
10 Parazitlerin Ekosistemdeki Yeri
11 Parazitlerin Ekosistemdeki Yeri
12 Parazitlerin Konak Üzerine Etkileri
13 Parazitlerin Tanı Yöntemleri
14 Genel sınavYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 4 3 4
ÖÇ 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek