GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012002052016 MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Ders 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Meme sağlığı ve hastalıklarının öğrenilmesi


Arş. Gör. Dr. Taner KULAY


1 İnek, koyun ve keçi memelerinin morfolojisi ve fizyoloji hakkında bilgi sahibi olur.
2 Laktasyon ve sağım hakkında bilgi sahibi olur. Sağım tekniklerini bilir.
3 Sağım makinelerini ve sistemlerini tanır, kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
4 İnek, koyun ve keçilerin meme problemleri hakkında bilgi sahibi olur. Hastalıkları tanır.
5 Laktasyon ve kuru dönemde memeyi tedavi edici ve koruyucu yöntemleri uygulayabilir.
6 Meme sağlığını koruma yöntemlerini öğrenir, sürüde uygulayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mastitisin ekonomik önemi, mastitisin nedenleri ve predispoze faktörler, mastitisin patogenezi, mastitis çeşitleri, mastitislerde tanı, prognoz, genel tedavi kuralları, mastitis profilaksisi, memenin kurutulması, mastitis tedavisinde kullanılan antibiyotikler, sağım ve çeşitleri, sütün indirilmesi, meme bakımı ve temizliği, ahır temizliği


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel Bilgiler Uygulama planlaması ve tanıtım
2 Memenin Morfolojisi ve Fizyolojisi Mezbaha materyalinde inek memesi incelemesi
3 Memenin Gelişimi ve Savunma Mekanizması Mezbaha materyalinde inek memesi incelemesi
4 Sütün Sentezlenmesi ve Sağım Mezbaha materyalinde koyun/keçi memesi incelemesi
5 Sağım Sistemleri Mezbaha materyalinde koyun/keçi memesi incelemesi
6 Meme Derisi Hastalıkları Mezbaha materyalinde koyun/keçi memesi incelemesi
7 Meme Başı Hastalıkları Makineli sağım uygulaması
8 Ara Sınav
9 Mastitis Giriş Makineli sağım uygulaması
10 Klinik Mastitis Memenin muayenesi
11 Sub-klinik Mastitis Meme sondası uygulama
12 Kuruya Alma, Kuru Dönem ve Geçiş Dönemi Uygulamaları Meme içi ilaç uygulama
13 Memenin Muayenesi Memenin muayenesi
14 Meme Hastalıkları Yönünden Sürü Takibi Sütün muayenesi
15 Meme Hastalıklarının Önlenmesi Sütün laboratuvar uygulamaları
16 Final Sınavı

Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 1 14
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 1 2 4 1 3 1 1 1 1
ÖÇ 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 3
ÖÇ 3 3 1 1 4 1 2 2 1 1 1
ÖÇ 4 3 1 1 4 1 5 2 1 3 1
ÖÇ 5 3 1 2 3 1 5 2 1 4 1
ÖÇ 6 4 1 2 3 1 5 3 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek