GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Dünya’da ve Türkiye’de sığır ve manda yetiştiriciliğinin genel durumunu bilme
2 Sığır ve manda türlerinin temel özelliklerini bilme ve bu türler içindeki başlıca ırkları tanıma
3 Bu türlerde üremenin yönetimi ile ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olma
4 Buzağı ve genç dişilerin büyütülmesi konusunda temel bilgi ve beceriye sahip olma
5 Süt üretimi kapsamında memenin yapısı, sütün sentezi, sütün salınması konularında temel bilgiye, sütün eldesi (sağımı) ile ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olma
6 Sığırdan et üretimi konusunda temel bilgilere sahip olma[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sığır ve manda türlerinin taksonomik sınıflandırmadaki yeri
2 Sığır ve manda yetiştiriciliğinin önemi, Türkiye ve Dünya’da sığır ve manda yetiştiriciliği
3 Sığır ırklarının tanıtılması
4 Sığırlarda üreme sistemi
5 Gebelik ve doğum
6 Buzağı büyütme
7 Genç dişilerin büyütülmesi
8 İneklerin beslenmesi
9 Ara sınav
10 Memenin anatomik yapısı ve laktasyon
11 Forma göre değerlendirme ve vücut kondüsyon skorlama
12 Süt sığırcılığında barındırma
13 Hijyen biyogüvenlik ve sağlık koruma
14 Besicilik
15 Et ve karkas kalitesi
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 2 3 1 4 3 1 3 1 1 1 1
ÖÇ 3 5 1 5 3 4 3 2 1 2 1
ÖÇ 4 4 1 5 3 4 4 2 1 2 1
ÖÇ 5 4 1 4 3 4 4 2 1 2 1
ÖÇ 6 4 1 4 2 4 4 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek