GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Koyun-keçi yetiştiriciliğine ilişkin temel kavramların bilinmesi ve buna uygun bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi
2 Koyun-keçi ırklarını, morfolojik ve fizyolojik özellikleri ile bakım-besleme pratiklerinin öğrenilmesi
3 Üremenin denetimi ve çoklu yavrulatma yöntemlerini uygulayabilme, farklı yavru büyütme yöntemleri ile analiz yapabilme becerisini geliştirme
4 Koyun ve keçilerden elde edilen ürünler ve ürün kalitesi ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi
5 Karlı bir üretim yapabilme için analitik düşünme yeteneği ve doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilme yeteneğini kazanma[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders öğretim programının sunuluşu, koyun ve keçi türlerinin taksonomik sınıflandırmadaki yeri
2 Dünyada ve Türkiye'de koyun-keçi yetiştiriciliğinin önemi ve üretim ile ilgili güncel bilgiler
3 Koyunların sınıflandırılması ve koyun ırkları
4 Keçilerin sınıflandırılması ve keçi ırkları
5 Koyun ve keçilerde üreme sistemi
6 Koyun ve keçilerde kızgınlık ve çiftleştirme yöntemleri
7 Koyun ve keçilerde döl verimi kriterleri
8 ARA SINAV
9 Koyun ve keçilerde damızlık seçimi
10 Memenin yapısı ve laktasyon
11 Koyun ve keçilerde besleme ve otlatma pratikler
12 Koyun ve keçilerde davranışlar ve hayvan refahı
13 Hayvansal lifler (yapağı, tiftik, kıl ve kaşmir)
14 Koyun yetiştiriciliğinde sağlık koruma
15 Küçükbaş yetiştiriciliğinde biyogüvenlik
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 4 1 5 3 5 5 2 2 1 1
ÖÇ 3 3 1 5 3 3 3 2 2 1 1
ÖÇ 4 1 1 2 1 4 3 2 2 1 1
ÖÇ 5 1 3 3 1 2 1 1 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek