GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012002172016 ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Temel arıcılık ve yetiştiricilik kriterleri, arının vücut yapısı, koloni ve yaşamsal özellikleri, arı ırkları, arı ürünleri, arı hastalık ve zararlıları hakkında genel bilgileri kazanma


Öğr. Gör. Dr. Arda Sözcü


1 Dünyanın değişik bölgelerinde ve Türkiye'de yetiştirilen arı ırkları ve arıcılık hakkında bilgi sahibi olur.
2 Arıların vücut yapısı, davranışsal özellikleri ve koloni yaşamı ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
3 Bal, polen, arı sütü, arı zehiri, propolis ve balmumu gibi arı ürünlerini önemini ve özelliklerini, kullanım alanlarını öğrenir.
4 Arı hastalık ve zararları ile bunlarla mücadele yöntemlerini bilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bal arısının vücut yapısı, koloni ve yaşam, arıların genel davranışsal özellikleri, arı tür ve ırkları, nektar ve polen, teknik arıcılık için gerekli koşullar, koloni yönetimi, ana arı yetiştiriciliği, arı hastalık ve zararlıları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Arıcılığın önemi Türkiye'de arıcılığın mevcut durumu
2 Arılarda vücut yapısı Kraliçe, işçi ve erkek arının tanıtımı ve görsel olarak tanımlanması
3 Arı ırkları Arıcılık terimleri
4 Koloni kavramı Bal arılarında yaşam döngüleri
5 Bal arılarında davranışlar Bal arılarında davranışlar
6 Teknik arıcılık için gerekli koşullar Kovanların tanıtımı
7 Koloni yönetimi Koloni yönetimi
8 Ara sınav
9 Arının doğadan topladığı ürünler Nektar ve polen
10 Arı ürünleri (bal, polen, propolis, arı zehiri, balmumu, arı sütü) Bal-polen içeriği ve çeşitleri
11 Balda kalite kriterleri Balda kalite kriterleri
12 Bal arılarında beslenme Bal arılarında beslenme
13 Arıcılık ve tozlaşma Arıcılık ile ilgili yasal mevzuat
14 Arı hastalıkları ve zararlıları Arı hastalıkları ve zararlıları
15 Organik arıcılık Organik arıcılık
16 Final sınavı

Doğaroğlu, M. 2008. Modern Arıcılık Teknikleri, Tekirdağ.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 3 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 4 3 4 2 3 2 1
ÖÇ 3 1 2 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 3 4 2 4 1 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek