GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7012002042016 HAYVAN HASTALIKLARI Ders 2 4 5,00

ÖnlisansÇiftlik hayvanlarında ve pet hayvanlarda görülen önemli enfeksiyöz hastalıkların öğrenilmesi


Öğr. Grv. Dr. Muhammet KARAKAVUK


1 Çiftlik hayvanlarında enfeksiyona neden olan etkenleri öğrenebilme
2 Sığırların ayak hastalıkları hakkında bilgi sahibi olabilme
3 Koyun ve keçilerde görülen başıca hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Köpek ve kedilerde enfeksiyona neden olan etkenleri öğrenebilme
5 Enfeksiyöz hastalıklardan korunma yollarını öğrenebilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Sığırlarda ve koyunlarda görülen önemli hastalıklar, köpek ve kedilerde görülen önemli hastalıklar, sığırların ayak hastalıkları, sığırların önemli enfeksiyöz hastalıkları, köpek ve kedilerin önemli enfeksiyöz hastalıkları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sığırlarda ve koyunlarda görülen bakteriyel hastalıklar
2 Sığırlarda ve koyunlarda görülen bakteriyel hastalıklar
3 Sığırlarda ve koyunlarda görülen viral hastalıklar
4 Sığırlarda ve koyunlarda görülen viral hastalıklar
5 Sığırlarda ve koyunlarda görülen paraziter hastalıklar
6 Sığırlarda ve koyunlarda görülen paraziter hastalıklar
7 Ara sınav
8 Köpek ve kedilerde görülen bakteriyel hastalıklar
9 Köpek ve kedilerde görülen bakteriyel hastalıklar
10 Köpek ve kedilerde görülen viral hastalıklar
11 Köpek ve kedilerde görülen paraziter hastalıklar
12 Sığırların ayak hastalıkları
13 Sığırların ayak hastalıkları
14 Final Sınavı

Sığır Hastalıkları, Prof. Dr. Tarık Bilal 2 Dahili ve Paraziter Koyun Keçi Hastalıkları, Bayram Şenlik , Sezgin Şentürk 3 Kedi - Köpek İç Hastalıkları, Tarık Bilal


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Tartışma 14 1 14
Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek