GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Yem değeri ve yem kalitesine ait temel tanım ve kavramları bilme
2 Yem değerlendirme yöntemlerini kavrayabilme
3 Fiziksel analiz yöntemlerini uygulayabilme
4 Wendee analiz yöntemlerini uygulayabilme
5 Yemde nişasta, şeker analizlerini uygulayabilme
6 Yemde van soest analizlerini uygulayabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yem, yem değeri ve yem kalitesi hakkında temel kavramlar
2 Yem değerinin saptanmasında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler (in vitro, in vivo ve in situ)
3 İn vitro yöntemler, fiziksel analiz yöntemleri
4 Fiziksel analiz yöntemleri
5 Kimyasal analiz yöntemleri
6 Kimyasal analiz yöntemleri
7 Kimyasal analiz yöntemleri
8 ARASINAV
9 Kimyasal analiz yöntemleri
10 İn vivo yöntemler, klasik sindirim denemeleri
11 Klasik sindirim denemelerinde dikkat edilecek hususlar, sindirim derecesi
12 İn situ yöntemler, naylon torba tekniği
13 NIRS yöntemi
14 Yem analiz yöntemlerinin karşılaştırılması
15 Yem analiz yöntemlerinin karşılaştırılması
16 FİNALYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 1 1
Rapor Hazırlama 1 30 30
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek