GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Kanatlı yetiştiriciliğinin Dünya ve Türkiye’deki yeri hakkında bilgi sahibi olma
2 Tavuk ırkları ve özellikleri, tavuk ıslahının geçmişten günümüze gelişimi, geleceği ve önemini kavrama
3 Kanatlılarda üreme sistemi, kuluçka yönetimi ve embriyo gelişimi hakkında temel bilgi birikimine sahip olma
4 Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde geleneksel ve alternatif yetiştirme sistemleri ve ürün kalitesi hakkında temel teorik ve pratik bilgilere sahip olma
5 Yumurta tavukçuluğu, etlik piliç yetiştiriciliği ve damızlık yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri kavrama
6 Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde sağlık koruma ile ilgili temel bilgileri öğrenme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders öğretim programının sunuluşu, dünyada ve Türkiye'de kanatlı sektörünün önemi ve üretimle ilgili güncel bilgiler
2 Tavukların vücut yapısı ve üretimde kullanılan tavuk ırkları
3 Tavuk genetiği, ıslahı ve ırkları
4 Damızlık tavuk yetiştiriciliği
5 Yumurta biyolojisi
6 Embriyo gelişimi
7 Kuluçka yönetimi
8 Ara sınav
9 Yumurta tavuklarında bakım ve yönetim uygulamaları, besleme pratikleri-I
10 Yumurta tavuklarında bakım ve yönetim uygulamaları, besleme pratikleri-II
11 Etlik piliçlerde bakım ve yönetim uygulamaları, besleme pratikleri-I
12 Etlik piliçlerde bakım ve yönetim uygulamaları, besleme pratikleri-II
13 Geleneksel ve alternatif yetiştirme sistemleri
14 Kümesler ve ekipmanlar
15 Kanatlılarda sağlık,koruma ve aşılama
16 Yarıyıl sonu sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 2 2 1 1 5 1 2 1 3 1 1
ÖÇ 3 3 1 1 5 1 4 3 3 3 1
ÖÇ 4 2 1 1 5 5 4 4 2 3 2
ÖÇ 5 4 1 1 5 5 4 3 2 2 1
ÖÇ 6 5 1 1 5 4 5 4 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek