GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101102017 FİTOPATOLOJİ Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencinin bitkilerde hastalık kavramını öğrenebilmesini, hastalığa neden olan tüm faktörlerin neler olduğunu anlayabilmesini, hastalık oluşumunda ortaya çıkan bitki ve patojen kaynaklı değişikliklerin nedenlerini öğrenebilmesini, hastalık etmenlerinin ekosistem içerisindeki yerlerini ve işlevlerini analiz edebilmesini, patojenlerin makroskobik ve mikroskobik incelemelerinde tanımlama ve değerlendirme yapabilmesini, bitkilerde hastalık yapan mikroorganizmalara karşı genel olarak savaşım yapabilecek ana yöntemler konusunda karşılaştırma yapabilmesini sağlamaktır


Dr. Mehmet ÇETİN


1 1. Fitopatoloji’de yer alan genel bilgileri kavramayı sağlayabilme
2 2. Hastalıkların bitkisel üretimdeki ekonomik önemini kavrayabilme
3 3.Hastalığa neden olan cansız ve canlı öğelerin tanımlamasını yapabilme ve bunları sınıflandırarak kategorize edebilme
4 4.Hastalık oluşumunda rol alan önemli mikrobiyal kaynaklı kimyasal maddeleri tanımlayabilme
5 5.Mikroorganizma temelli maddelerin bitkide oluşturduğu fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler arasında ilişki kurabilme
6 6.Bitkide zararlı mikroorganizmalara karşı oluşan dayanıklılıkta yapısal ve biyokimyasal tepkileri kavrayabilme
7 7.Bitkilerde oluşan hastalıkların ekolojik sistem içerisindeki durumunu değerlendirebilme
8 8..Bitki hastalıkları bilimi (Fitopatoloji) içerisinde hastalıklarla savaşım konusunda temel kavramları karşılaştırma ve analiz etme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fitopatolojide genel bilgiler, Fitopatoloji bilimini tarihçesi, Bitki hastalıklarının ekonomik önemi, Hastalık simptomatolojisi: etmen belirtileri, Hastalık etiyolojisi: biyotik ve abiyotik nedenler, Hastalık oluşumu ve patogenesis: hastalığın gelişme aşamaları ve patojenik mikroorganizmaların oluşturduğu kimyasal maddeler, bitkide dayanıklılık, hastalık ekolojisi ve epidemiyolojisi, hastalıklarla genel savaşım yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin genel içerik ve tanıtımı, bitkilerde hastalık kavramı ve tanımlar
2 History of phytopathology science, economical importance of the diseases
3 Hastalık belirtileri (Simptomatoloji)
4 Bitkilerde cansız (abiyotik) hastalık nedenleri
5 Bitkilerde canlı (biyotik) hastalık nedenleri, bitki patojeni viruslar
6 Bitkilerde canlı (biyotik) hastalık nedenleri, bitki patojeni viruslar
7 Bitki patojeni prokaryotlar
8 Ara Sınav
9 Bitki patojeni funguslar
10 Bitki patojeni funguslar
11 Hastalık oluşumu ve hastalık devreleri
12 Patojenler bitkiye nasıl saldırır: patojenin kimyasal silahları
13 Hasta bitkide ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler
14 Patojenlere karşı bitkilerde oluşan savunma reaksiyonları ve hastalık ekolojisi
15 Ödev Sunumu ve Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Agrios,G.N.2005. Plant pathology, , 5 th edition, Elsevier Academic Press,U.S. Pp: 948.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 4
ÖÇ 6 4 4
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek