GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101122017 SEBZE HASTALIKLARI Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin oluşturduğu hastalıkları ve bunlarla ilgili savaşım yöntemlerini öğretme. Sera bitkilerinde zarar yapan böcek türlerini ve savaşım yöntemlerini öğretme.


Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÇETİNKAYA


1 Bitkilerde hastalıkların kaynağını ve bulaşma yollarını öğrenebilme
2 Bitkilerde fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin belirtilerini ayırt edebilme,
3 Bitkilerde hastalıklarla savaşımda en uygun savaş yöntemlerini uygulayabilme.

Birinci ÖğretimYok


Sebzelerde hastalık oluşturan fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin belirtileri, teşhis yöntemleri ve savaşım yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitkilerde hastalık kavramı Patojen grupları ve hastalık teşhisleri
2 Hastalık gelişimi ve döngüsü Konukçu bitkilerde hastalıkların etkileri
3 Sebzelerde fungusların neden olduğu hastalıklar
4 Sebzelerde fungusların neden olduğu hastalıklar
5 Sebzelerde fungusların neden olduğu hastalıklar
6 Sebzelerde bakterilerin neden olduğu hastalıklar
7 Sebzelerde bakterilerin neden olduğu hastalıklar
8 Ara sınav
9 Sebzelerde virüslerin neden olduğu hastalıklar
10 Sebzelerde virüslerin neden olduğu hastalıklar
11 Hastalıklarla savaşım yöntemleri
12 Hastalıklarla savaşım yöntemleri
13 Hastalıklarla savaşım yöntemleri
14 Genel tekrar

-Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt1,6, 1800 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek