GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101162017 DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIKLILARI Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Depoda ve paketleme evlerinde görülen hastalıkları ve savaşım yöntemlerini öğretmek


Dr. Mehmet ÇETİN


1 Hasat sonrası hastalıkların ekonomik önemini öğrenebilme
2 Hasat sonrası hastalıklarına neden olan abiyotik faktörleri bilebilme
3 Hasat sonrası hastalıkların kaynağını bilebilme
4 Önemli hasat sonrası hastalıkları öğrenebilme
5 Hasat sonrası hastalıklarına karşı kimyasal savaşımı öğrenebilme
6 Hasat sonrası hastalıklarına karşı fiziksel savaşım yöntemlerini öğrenebilme
7 Hasat sonrası hastalıklarına karşı savaşımda zamanlamayı öğrenebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Depoda ve paketleme evlerinde ürünlerde hastalık oluşturan fungal ve bakteriyel etmenlerin belirtileri, teşhis yöntemleri ve savaşım yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Depolama nedir, önemi ve depolama aşamaları
2 Depo Hastalıklarının Oluşumunu Etkileyen Faktörler Ve Enfeksiyon Şekilleri
3 Turunçgillerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
4 Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
5 Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
6 Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Fizyolojik Hastalıklar
7 Sert Çekirdekli Meyvelerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
8 Sert Çekirdekli Meyvelerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
9 Üzümsü Meyvelerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
10 Üzümsü Meyvelerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
11 Patateste Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
12 Domateste Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri Havuçta Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
13 Farklı Ürünlerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
14 Farklı Ürünlerde Görülen Depo Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri

Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt1,6, 1800 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek