GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101182017 DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Depolanmış ürünlerde zarar yapan böcek türlerini teşhis edebilmek ve savaşımları ile İlgili bilgi ve becerileri kazandırmak.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Depolanmış ürün zararlılarının adlarını bilebilme.
2 Depolanmış ürünlerde zarar yapan türleri teşhis edebilme.
3 Yaşayışları ve davranışlarını bilebilme.
4 Hangi zararlı türleri hangi depolanmış ürünlerde, ne şekilde zarar yaptıklarını bilebilme.
5 Farklı Depolanmış ürün zararlılarına karşı hangi savaşım yöntem veya yöntemlerini kullanacağını bilebilme.
6 Zararlılara karşı uygulayacağı ilaçları ve uygulama şekillerini bilebilme.[Yok]


Depolanmış ürünlerde zararlıların önemi, biyoloji ve zarar şekilleri. Zarar yaptıkları ürünlere göre zararlılar sınıflandırılarak depolanmış ürün çeşidine göre uygulanması gereken savaş yöntemleri de irdelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Giriş, depolanmış ürün zararlıları ile ilgili genel bilgiler,
1 Kitap bitleri, Deri böcekleri, Halı böcekleri incelenir.
2 Ekmek böceği, Testereli böcek, Kırmızı Küçük Kırma biti, Un kurdu
3 Kırma biti, Un biti, Boynuzlu böcek, Ekşilik böcekleri incelenir.
4 Buğday biti, Pirinç biti, Mısır biti zararlıları ele alınır.
5 Ekin Kara böceği, Ekin Kambur biti, Tatlı kurt zararlıları ele alınır.
6 Thysanura türleri ve Hamamböcekleri ile ilgili konular ele alınır.
7 Ara sınav
8 Depo ziyareti
9 Değirmen güvesi, Tütün güvesi, İncir kurdu, Kuru incir güvesi zararlıları incelenir.
10 Kuru meyve güvesi, Un güvesi, İç fındık güvesi zararlıları incelenir.
11 Arpa güvesi, Ekin ambar güvesi, Elbise güvesi, Yün güvesi zararlıları
12 Akar türleri, Fare ve Sıçanlar
13 Depo zararlılarının ekolojisi ve doğal düşmanları işlenir. Depo zararlılarıyla mücadele konusu ele alınır.
14

-Yıldırım, E., H. Özbek ve İ Arslan, 2014.Depolanmış Ürün Zararlıları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 121 s. -Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt1,6, 1800 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek