GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102012017 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, kültür bitkilerinde sorun oluşturan yabancı otları tanıyabilme ve bu yabancı otlarla savaş yöntemlerinin öğrenilmesini sağlamaktır.


Dr. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN


1 Farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otları doğru teşhis edebilme
2 Bu yabancı otlarla savaşa karar verebilme
3 Uygun savaş yöntemini belirleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Önemli herbisit grupları ve içindeki bazı herbisitlerin özellikleri, farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar, savaş yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, önemi, tarihçesi
2 Fenoksi bileşikleri, karbamatlar, üre bileşikleri, sulfonilüreler
3 Anilinler, amidler ve anilidler, benzoik asitler, diazinler
4 Triazinler, benzonitrilller, siklohexonlar, imidazolinonlar
5 Oxadiazoller, triazoller, aminofosfonatlar, diğerleri
6 Tahıllar (Buğday, Mısır, Çeltik)
7 Arasınav
8 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 3 5 5
ÖÇ 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek