GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102052017 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Bitki koruma konusunda tarla bitkileri zararlılarını tanıma ve mücadele yöntemlerini öğrenebilme.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Dünyanın tarla bitkileri zararlılarından en azından önemli türlerini tanıyabilme.
2 Tarla bitkileri zararlılarından en azından önemli türlerin teşhisini yapabilme.
3 Zararlılara karşı mücadele yöntemlerini üreticilere önerebilme.[Yok]


Buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, mısır, fasulye, nohut, yemeklik baklagil, soğan, şekerpancarı, patates, ayçiçeği ve tütün zararlıları ve mücadele yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Nematodlar hakkında genel bilgiler işlenerek tarla bitkilerinde zararlı nematodlar ve mücadele yöntemleri ayrıntılandırılır
1 Tarla bitkilerinde zararlı yumuşakça, Solucan, akar türleri ile bunların mücadele yöntemleri ayrıntılı olarak işlenir
2 Tarla bitkilerinde zararlı çekirge türleri ile bunların mücadele yöntemleri ayrıntılı olarak işlenir
3 Tarla bitkilerinde zararlı Danaburnu ve Ekin sap arısının tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır
4 Süne, Kımıl, Ekin Kambur böceği ve Ekin bambul böcekleri’ nin tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır
5 Ekin güvesi, Hububat hortumlu böceği, Mısır koçan kurdu’ nun tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır
6 Mısır kurdu, Baklagil tohum böcekleri’ nin tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır
7 Ara sınav
8 Fasulye kapsül kurdu, Nohut sineği, Bezelye hortumlu böceği, Yonca hortumlu böceğinin tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır
9 Tarla bitkilerinde zararlı yaprakbitleri, Mısır maymuncuğu’ nun tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır.
10 Pamuk zararlılarının tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır
11 Şeker pancarı zararlılarının tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır
12 Ayçiçeği, patates, tütün ve soya zararlılarının tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır Pratik :
13 Ayçiçeği, patates, tütün ve soya zararlılarının tanımlaması yapılarak akabinde bu zararlıların biyolojisi ve mücadelesi ayrıntılandırılır

Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1,6, 1800


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek