GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102172017 BÖCEK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal zararlıların abiyotik ve biyotik faktörlerden nasıl etkilenebileceği hakkında temel bilgileri almalarını, bu bilgileri bitki korumada değerlendirmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Ekolojinin temel kuram ve kavramlarının tarımsal zararlıların yaşantısına uyarlayabilme.
2 Ekolojik faktörlerin zararlılar üzerindeki etkilerini kavrayabilme
3 Ekolojik faktörlerle zararlılar arasındaki ilişkileri kurabilme ve bitki koruma açısından yorumlayabilme
4 Ekolojik faktörler ile zararlıların populasyon düzeyleri arasında ilişki kurabilme.
5 Bitki koruma yöntemlerinin uygulanmasında ekolojik faktörlerin etkisini değerlendirebilme[Yok]


Ekolojinin tanımı,temel kuram ve kavramlar, ekolojinin konusu ve alt bilim dalları, birey ekolojisi, Abiyotik ve Biyotik faktörler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Ekolojinin tanımı, temel kuram ve kavramlar
1 Ekolojinin konusu ve alt bilim dalları, birey ekolojisi
2 Zararlıların çoğalma güçlerinin fazlalığı
3 Zararlıların canlı kalma yeteneklerinin yüksek oluşu
4 Zararlılara çevre faktörlerinin etkisi, abiyotik faktörler, ısı ve su
5 İklimsel olan çevre faktörleri, hava akıntıları
6 İklimsel olan çevre faktörleri, Işık, atmosfer gazları, yerçekimi ve basınç
7 İklimsel olan çevre faktörleri, Işık, atmosfer gazları, yerçekimi ve basınç
8 Ara sınav
9 İklimsel olan çevre faktörleri, Fizikokimya ve toprak
10 Biyotik faktörler, Besin faktörü
11 Biyotik faktörler, Canlıların karşılıklı ilişkileri, rekabet, tek yönlü yararlanma, ortakyaşay, asalaklık
12 Biyotik faktörler,Populasyon yoğunluğu
13 Biyotik faktörler, Salgınların nedenleri
14

-Önder, F., 2004. Bitki Zararlılarının Ekolojisi ve Epidemiyolojisi. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 81 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 72

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 0 2
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 2 3
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek