GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102142017 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Bitki Koruma Ürünleri ile ilgili temel bilgileri, muhtemel riskleri, çevreyi, insan sağlığı ve hedef dışı organizmaları korumak için alınması gerekli önlemleri kavrayabilmelerini, bitkilerde sorun olan önemli zararlı organizmalara karşı Bitki Koruma Ürünlerinin özelliklerini dikkate alarak tavsiye edebilme ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Serdar TEZCAN


1 Bitki Koruma Ürünleriyle ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2 Bitki Koruma Ürünlerinin insan ve çevre sağlığına etkilerini kavrayabilme
3 Bitki Koruma Ürünlerinin özelliklerini dikkate alarak önemli zararlılara karşı tavsiye edebilme
4 Çevre, insan sağlığı ve hedef olmayan organizmaları koruyabilecek gerekli önlemleri alarak Bitki Koruma Ürünlerini önemli zararlılara karşı uygulayabilme,
5 Konuyla ilgili rapor ya da proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Formülasyon, Ruhsatlandırma, Etiket, Reçete sistemi, Doz, Fitotoksisite, Karışabilirlik, Depolama ve Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler, Bitki Koruma Ürünlerinin İnsanlara ve Çevreye Zehirliliği,. İnsektisitler, Genel Özellikleri ve Etki Mekanizmaları, Fungisitler, Genel Özellikleri ve Etki Mekanizmaları, Diğer Bitki Koruma Ürünleri (Akarisitler, Nematisitler, Mollussisitler, Rodentisitler), Dezenfektanlar, Bitki Aktivatörleri ve Bitki Gelişim Düzenleyicileri vd.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki Koruma Ürünlerinin Tanıtımı ve Tarihçesi ile Dünyada ve Türkiye’de Pestisit Kullanımı
2 Bitki Koruma Ürünlerinin Yapısı ve Sınıflandırılması
3 Formülasyon, Ruhsatlandırma, Etiket, Reçete sistemi, Doz, Fitotoksisite
4 Bitki Koruma Ürünlerinin Zehirlilik Sınıfları, İnsanlara ve Çevreye Etkileri
5 Karışabilirlik, Depolama ve Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
6 Etkili madde gruplarına göre insektisitler, genel özelikleri ve etki mekanizmaları
7 Etkili madde gruplarına göre insektisitler, genel özelikleri ve etki mekanizmaları
8 Ara sınav
9 Etkili madde gruplarına göre akarisitler, genel özelikleri ve etki mekanizmaları
10 Etkili madde gruplarına göre diğer Bitki Koruma Ürünleri, genel özelikleri ve etki mekanizmaları
11 Etkili madde gruplarına göre fungisitler genel özelikleri ve etki mekanizmaları
12 Etkili madde gruplarına göre fungisitler genel özelikleri ve etki mekanizmaları
13 Dezenfektanlar ve etki mekanizmaları
14 Bitki Aktivatörleri ve etki mekanizmaları, Bitki Gelişim Düzenleyiciler vd.

-Gürkan, M.O. ve Ünal, G., 2001. İnsektisitler -Öncüer, C. ve E. Durmuşoğlu, 2008. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 28. -Toros, S., S. Maden ve S. Sözeri, 2001. Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları, Ankara Üniversitesi Yayınları No:1520, Ankara, 417 s. -Ware, G. W. & D. M. Whitacre, 2003. The Pesticide Book. Meisterpro Information Resources, Willoughby, OH, 488 pp. -Duke, S.O., Weed Physiology Volume I - II, CRC Press Inc., Florida, 257 p. (1985) -Hance, R. J., Interaction Between Herbicides and The Soil, Academic pres ENGLAND, 349p. (1980). Hance, R. J., Holly, K., Weed Control Handbook. Blackwell Scientific Publications, Edinburgh, ENGLAND, 582p. (1990). -Naylor, R. E. L., Weed Management Handbook. Blackwell Publishing, BCPC, 423p. (2002). Vencil, William K., 2002. Herbicide Handbook. Weed Science Society of America, USA, 493 -Yüceer, M., 2010. Ruhsatlı Tarım İlaçları, Hasad Yayıncılık, 233 p.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 2 20 40
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek