GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102162017 BİTKİ KORUMA MEKANİZASYONU Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı; tarımsal üretim içinde yer alan bitki koruma uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılan ilaçlama makinalarını tanıtmak, etkin ve çevreye duyarlı doğru ilaçlama tekniklerini ortaya koymaktır


Dr. Erkan URKAN


1 Tarımsal savaşın gerekliliği, zamanlama ve geçmişten günümüze tarımsal savaş teknikleri konularında bilgi sahibi olma
2 Bitki koruma makinalarını sınıflandırma ve bu makinaların tüm organlarını tanıma.
3 Pulverizatörlerde damla oluşumu ve etkili faktörlerin incelenmesi.
4 Sürüklenme ve sürüklenmeye etkili faktörler hakkında bilgi edinme
5 Çevreye duyarlı ilaçlama teknikleri ve kalibrasyon hakkında bilgi edinme ve değerlendirme.
6 Entegre zararlı yönetimi konusunda bilgi edinme

Birinci Öğretim[Yok]


Tarımsal savaş teknikleri. Bitki koruma alnındaki kavramların tanıtılması. Norm, doz kavramına etkili faktörler. Pulverizatör pompalarının seçim kriterleri. Pulverizatör memelerinin önemi. Püskürtme rampalarının doğru ayarlanması. Sürüklenmenin çevreye olumsuz etkileri ve bu etkilerin minimize edilmesi. Kalibrasyonun önemi ve uygulama tekniği. Tarımsal ilaçlamada güvenlik.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarımsal savaşın tarihçesi ve önemi, uygulama tekniklerinin tanıtımı, tarım ilaçlarının sınıflandırılması ile taşınması ve depolanmasında dikkat edilecek konular
2 Tarla pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, ragülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi
3 Bahçe pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, ragülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi
4 Sırt pulverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensiplerinin açıklanması.
5 Depoya konulması gereken ilaç miktarının, uygulama normu ve dozunun hesaplanması.
6 Damla büyüklüğünün önemi
7 Kalibrasyonun önemi
8 Ara sınav
9 Sürüklenmenin tanıtımı
10 Tozlayıcılar ve granül aplikatörlerinin tanıtılması
11 Tohum ilaçlama tekniklerinin tanıtılması
12 Havadan ilaçlama
13 Tarım ilacı uygulamalarında güvenlik
14 Uygulama sınavı

-Yağcıoğlu, A., 2008. Bitki Koruma Makineleri. EÜZF Yayın No. 508. İzmir -Çilingir, İ., ve E.Dursun, 2002. Bitki Koruma Makinaları, AÜZF Yayın No.1531, Ders Kitabı No.484, Ankara -Kasap, E., B.Engürülü, Ö.Çiftçi, S.Kılınç, M.Gölbaşı, M.Akkurt, 1999, Bitki Koruma Makineleri, Tarım ve Köyişleri Bak. Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 2 4 5
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3 5
ÖÇ 5 3 4 5
ÖÇ 6 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek