GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003102182017 PROJE Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, eğitim alanında proje hazırlama sürecinin öğretilmesi ve ilgili becerilerin kazandırılmasıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ


1 Öğrenci proje fikri oluşturur.
2 Öğrenci proje planı geliştirir.
3 Öğrenci zaman, maliyet ve kaynak planlaması yapar.
4 Öğrenci proje raporu geliştirir.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders, eğitim alanında proje hazırlamak için temel bir giriş sağlamaktadır. Projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje hazırlama esasları, konu seçimi süreci, proje hazırlama süreci, proje yönetimi, proje planlaması ve planlama aşamaları, kapsam, bütçe ve zaman planlaması, örnek projelerin incelenmesi gibi konuları içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı. Proje nedir? Özellikleri nelerdir?
2 Proje Geliştirme Süreci: Proje fikrinin ortaya çıkışı
3 Proje yönetimi, proje yönetiminin bileşenleri, proje yöneticisi, yöneticinin görev/sorumluluk ve becerileri
4 Planlama: zaman – maliyet – kaynak planlaması
5 Proje Hazırlama Esasları
6 Konu Seçimi Süreci
7 Proje Hazırlama Süreci
8 Ara sınav
9 Örnek projeler
10 Proje sunumları
11 Proje sunumları
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları

-


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Proje Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Sunma 5 1 5
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 3 2 3 3
ÖÇ 2 3 2 3 3
ÖÇ 3 3 2 3 3
ÖÇ 4 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek