GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101302018 KENTSEL ENTOMOLOJİ Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


İnsanlara doğrudan veya dolaylı zarar veren arthropodlar ile diğer kentsel zararlıların tanımı ve biyolojisi, naklettikleri hastalıklar ve bu zararlılara karşı evde, şehirde ve belediyelerde uygulanan kentsel mücadele yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Kentsel zararlıların tanır
2 Kentsel zararlıların biyolojisini öğrenir
3 Kentsel zararlıların mücadelesini öğrenir
4 Kentsel zararlıların mücalesine yönelik yönetmelik ve mevzuatları öğrenir[Yok]


Kentsel entomolojinin tanımı ve içeriği, önemli arthropod zararlılar (Hamamböcekleri, sivrisinek, karasinek, tatarcık, kırkayak, çiyan, kene, bit, pire vb. zararlılar). Arthropodlar dışındaki fare, sıçan vb. diğer zararlılar, Kentsel entomolojide kullanılan mücadele yöntemleri, Kullanılan ilaçların insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından durumu.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Culicidae
1 Culicidae
2 Muscidae, Simulidae
3 Phlebotomidae, Ceratopogonidae, Tabanidae
4 Cimicidae, Phthiraptera, Siphonaptera
5 Blattidae, Blatellidae, Gryllidae
6 Vespidae, Formicidae
7 Ara sınav
8 Lepidoptera, Dermaptera
9 Arachnida
10 Chilopoda, Isopoda
11 Chordata
12 Halk Sağlığı Zararlılarına Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri
13 Halk Sağlığı Zararlılarına Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri
14

Yıldırım, E., 2009. Kentsel Entomoloji. Halk Sağlığı ve Haşare Kontrolü Derneği Yayınları No: 1, yavuzlar Matbaası, İstanbul, 115 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek