GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9003101092020 BAHÇE BİTKİLERİ Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bahçe bitkileri konusu içinde yer alan meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanımasını, bunların yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri öğrenerek, bu bilgiler ışığında bahçe tesisi ve yetiştiriciliğine başlayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ


1 Bahçe bitkilerine giren meyve, sebze ve süs bitkilerinin önemli türleri ile bağı tanıyabilme
2 Bahçe bitkilerinin biyolojilerini öğrenebilme
3 Genel çoğaltma tekniklerini bilerek, bunları tür bazında uygulayabilme
4 Bahçe bitkileri türlerinin yetiştiriciliğindeki temel sorunları ortaya koyabilme ve bunları çözebilme
5 Yıllık bakım işlemlerini yapabilme ve uygulamaya koyabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Bahçe bitkilerinin önemi, tarihsel gelişimi, tanımı, Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri ,Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, Bahçe bitkilerinin çoğaltma teknikleri, Bahçe bitkilerinin yetiştirme teknikleri, Önemli türlerin özellikleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bahçe bitkileri kapsamına giren meyve, sebze ve süs bitkileri ile bağın tanımı, önemi, sınıflandırılması
2 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçek yapısı, tozlanma ve döllenme durumları
3 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçek yapısı, tozlanma ve döllenme durumları
4 Meyve ağaçlarında görülen eşeysel uyuşmazlıklar
5 Bahçe bitkilerinin iklim istekleri
6 Bahçe bitkilerinin toprak istekleri
7 Önemli meyve ve sebze türlerinin ekolojik istekleri açısından irdelenmesi
8 Ara sınav
9 Bahçe bitkilerinde generatif çoğaltma yöntemi ve uygulanması Tohumlarda katlama
10 Bahçe bitkilerinde vejetatif çoğaltma yöntemleri ve uygulamaları Aşı yaptırılması
11 Bahçe bitkilerinde vejetatif çoğaltma yöntemleri ve uygulamaları Çelik hazırlanması
12 Meyve bahçesi ve bağ tesisi
13 Sebze bahçesi tesisi
14 Önemli kesme çiçek ve iç mekan süs bitkilerinin tanıtımı ve yetiştirilmesi

-Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R. “Genel Bahçe Bitkileri, A. Ü. Z.F. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No. 5, 369 s., 2001. -Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt I, İzmir, 502 s., 2005. -Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt II, İzmir, 530 s., 2005. -Vural, H., Eşiyok, D., Duman İ., 2000. Sebze Yetiştirme (Kültür Sebzeleri) Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s., Bornova, İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 99

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek